Młodzież bardziej świadoma zagrożenia smogiem

 fot. aerogondo / stock.adobe.com fot. aerogondo / stock.adobe.com
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs w dziedzinie edukacji ekologicznej dotyczącej problemu niskiej emisji

Wsparcie na łączną kwotę 250 tys. zł przeznaczono na realizację ośmiu projektów. Dotyczą one przede wszystkim prowadzenia kampanii edukacyjnych mówiących o niskiej emisji, przyczynach zanieczyszczenia powietrza i jego skutkach dla środowiska oraz zdrowia i życia mieszkańców województwa, a w szczególności młodego pokolenia.

Realizacja wyróżnionych projektów zakłada także skuteczne i efektywne kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych oraz starszej młodzieży poprzez wzbudzanie zainteresowania tematyką ekologii, poczucia odpowiedzialności i wrażliwości na problemy ekologiczne.

Projekty zakładają innowacyjne edukacyjne przedsięwzięcia ekologiczne uwzgledniające politykę antysmogową województwa śląskiego. Będzie to m.in. produkcja wraz z przygotowaniem merytorycznym bajki muzycznej dla dzieci czy opracowanie scenariusza zajęć i materiałów edukacyjnych stanowiących gotową podstawę do przeprowadzenia zajęć o niskiej emisji.

Linki do stron zewnętrznych
Wyniki konkursu