MSZ pomoże regionowi w poszukiwaniu inwestorów

fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Województwo Śląskie jako pierwsze podpisało porozumienie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych dotyczące promocji terenów inwestycyjnych.

To szansa na zagospodarowanie zwłaszcza terenów poprzemysłowych po dawnych zakładach pracy. W ich miejsce pojawią zupełnie nowe podmioty.

Podpisy pod porozumieniem złożyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorami niemal z całego świata, zaś porozumienie umożliwi wsparcie regionu pod względem poszukiwania chętnych do inwestycji właśnie tutaj. Nie przypadkiem akurat z Województwem Śląskim porozumienie zostało zawarto jako z pierwszym. W Śląskim tkwi ogromny potencjał oparty na wiedzy, doświadczeniu i doskonale wykształconych kadrach - ocenia wiceminister Paweł Jabłoński.

- Zwłaszcza dla terenów poprzemysłowych, których w naszym regionie nie brakuje, to szansa na drugie życie. W miejsce dawnych zakładów, pojawią się zupełnie nowe podmioty, których znakiem rozpoznawczym są nowoczesne technologie - akcentuje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W regionie działa Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, będące jednym z referatów Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jest certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., głównym jego zadaniem jest dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie oraz promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatów województwa śląskiego. Porozumienie zawarte z MSZ umożliwi również wsparcie działań Województwa Śląskiego w ramach obsługi inwestorów zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności w naszym regionie.

- To bardzo ważny moment dla naszego regionu. Porozumienie otwiera szerokie możliwości w kontekście promowania Województwa Śląskiego we współpracy z innymi instytucjami, w szczególności agencji wsparcia eksportu, izb gospodarczych, przemysłowych i handlowych. Te działania będą podejmowane zarówno przez ministerstwo, jak i przez podległe mu placówki dyplomatyczne i konsularne. Śląskie wciąż jest regionem, który bardzo mocno utożsamiany jest z przemysłem, choć wielu podmiotów z nim związanych już nie ma. Zostają jednak tereny, bardzo atrakcyjna przestrzeń, która może zostać w atrakcyjny sposób zagospodarowana. Jednym z takich miejsc jest Walcownia Rur Jedność w Siemianowicach Śląskich. Teren po tym zakładzie może zostać z powodzeniem na nowo wykorzystany – podsumowuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS