Mysłowice. Unijne wsparcie na diagnostykę

W Szpitalu nr 2 w Mysłowicach powstanie pracownia endoskopowa, prób wysiłkowych oraz Holtera

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie projektu rozbudowy bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Koszt inwestycji wynosi ok. 3,2 mln zł, w tej kwocie dofinansowanie z funduszy UE to ok. 2,8 mln zł. 

Za te pieniądze nieużytkowany blok operacyjny zostanie przebudowany i dostosowany do potrzeb pracowni endoskopowych oraz prób wysiłkowych i Holtera. Zostanie również zakupiony nowoczesny sprzęt. Ma on być wykorzystywany w zakresie diagnostyki chorób układu krążenia oraz diagnostyki i profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Dla dyrektora mysłowickiego szpitala Grzegorza Nowaka, nowe pracownie to gwarancja na skuteczniejsze leczenie pacjentów. 

„Ta inwestycja oznacza, że mieszkańcy Mysłowic oraz sąsiadujących gmin będą mieli lepszy dostęp do nowoczesnej diagnostyki. Dzięki unijnemu wsparciu szpital lepiej zadba o zdrowie pacjentów. W województwie śląskim pacjent korzystający z usług służby zdrowia, bez względu czy chodzi o przychodnię, szpital miejski, wojewódzki czy kliniczny, musi czuć się pewnie. Musi czuć, że trafił do nowoczesnej placówki. Inwestycja w mysłowickim szpitalu będzie właśnie pewność i bezpieczeństwo chorych budowała” - powiedział Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego. 

„Cieszymy się, że szpital sięgnął skutecznie po środki europejskie. Dla mieszkańców województwa bardzo ważną rzeczą jest poprawa dostępu do usług medycznych. Jesteśmy przekonani, że nieużytkowany do tej pory blok operacyjny będzie pełnił nowe funkcje związane z diagnostyka medyczną” - podkreślił wicemarszałek Wojciech Kałuża. 

W podpisaniu umowy udział wzięli marszałek Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża. Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia reprezentował dyrektor Grzegorz Nowak.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w ramach RPO / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w ramach RPO / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w ramach RPO / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w ramach RPO / fot. BP UMWS Tomasz Żak Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy bazy diagnostycznej Szpitala nr 2 w Mysłowicach w ramach RPO / fot. BP UMWS Tomasz Żak