Nagroda im. Karola Miarki

Nagroda im. Karola Miarki

Nagroda im. Karola Miarki przyznawana jest osobom, które upowszechniając kulturę i naukę, nawiązują w swej działalności do idei realizowanych przez jej patrona oraz wnoszą trwałe, humanistyczne wartości do kultury narodowej.

Wyróżnienie to wręczane jest co roku w październiku - w rocznicę urodzin Karola Miarki. Nagrody im. Karola Miarki przyznawane są od 1983 r., podobnie jak Złote Maski pierwotnie przez wojewodów czterech województw. Od 1999 roku opiekę nad nagrodą przejęło Województwo Śląskie.

Wnioski o przyznanie nagrody składają: Biblioteka Śląska w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie po uzyskaniu opinii powołanych w tym celu komisji. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego corocznie trzem osobom na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji.

Uroczystość wręczania Nagród im. K. Miarki organizowana jest wspólnie z Województwem Opolskim, które także przyznaje podobne nagrody na podstawie własnego regulaminu.