Nagrody: Złota Maska

Nagroda Teatralna

Corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przyznawana jest Nagroda Teatralna „Złota Maska" za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej.

Nagroda ta ma długą tradycję; od 1967 r. Złotymi Maskami nagradzały artystów teatru regionalne media oraz wojewodowie czterech województw - katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego. Od 1999 roku opiekę nad nagrodą przejęło Województwo Śląskie. Współuczestnictwo mediów w przyznawaniu Złotych Masek polega na ufundowaniu nagrody, wydelegowaniu przedstawicieli do składu komisji oceniającej spektakle, a także na popularyzacji dorobku nominowanych i laureatów Złotych Masek.

Złote Maski przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji komisji złożonej z przedstawicieli fundatorów. Ocenie podlegają spektakle premierowe zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie nagrody.

„Złote Maski" przyznawane są w kategoriach:

  1. przedstawienie roku - nagroda dla instytucji,
  2. spektakl dla młodych widzów - nagroda dla instytucji,
  3. aktorstwo za rolę kobiecą w spektaklach dramatycznych,
  4. aktorstwo za rolę męską w spektaklach dramatycznych,
  5. aktorstwo za rolę w teatrach lalkowych,
  6. aktorstwo za rolę wokalno-aktorską,
  7. reżyseria,
  8. scenografia,
  9. nagroda specjalna.

Uroczystość wręczenia Złotych Masek organizowana jest wspólnie z Województwem Opolskim, które także przyznaje podobne nagrody na podstawie własnego regulaminu, dzięki czemu niezmieniony pozostał zasięg nagrody.

Załączniki
Regulamin przyznawania nagrody teatralnej „Złote Maski” w Województwie Śląskim [PDF 185,4kB]