Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

Konkurs jest organizowany od 2000 roku przy współudziale środowisk branżowych - Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Katowice

Adresowany jest do gmin i powiatów prowadzących określoną politykę przestrzenną, a także do projektantów i inwestorów uczestniczących w tym procesie. Konkurs promuje wysokiej jakości przestrzenie publiczne sprzyjające tworzeniu naszego otoczenia piękniejszym, a województwa śląskiego bardziej konkurencyjnym oraz nagradza ich projektantów.

Kolejne edycje konkursu wpisują się w obchody Śląskich Dni Architektury - cyklicznej imprezy organizowanej przez katowicki oddział SARP. Realizacje nominowane, nagrodzone i wyróżnione są zgłaszane do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną.

W konkursie przyznawane są Nagrody Marszałka i Wyróżnienia w trzech kategoriach - urbanistyka, architektura i rewitalizacja (2000-2006 - jedna kategoria; 2007 - dwie kategorie: urbanistyka, architektura; trzy kategorie od 2008 r.).

Nagrody i wyróżnienia w formie dyplomów są przyznane inwestorowi, projektantom i gminie, na terenie której znajduje się nagrodzona/ wyróżniona realizacja. Od 2010 r. poza dyplomami laureaci otrzymują także statuetki oraz tablice pamiątkowe do zamontowania na nagrodzonej realizacji. Ponadto projektanci nagrodzonych realizacji otrzymują nagrody finansowe.

Jury stanowią członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Przewodniczącym Jury jest Marszałek Województwa Śląskiego. Od 2005 r. internauci poprzez oddawanie głosów na ulubione realizacje przedstawione na stronie internetowej konkursu przyznają odrębną nagrodę - Nagrodę Internautów.

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa konkursu