#normalniesiePRACUJE

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Akcja promująca zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wicemarszałek Michał Gramatyka włączył się w akcję #normalniesiePRACUJE. Inicjatywa została podjęta przez Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Centrum DZWONI) w Bytomiu działające w ramach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Akcja ma pokazać, że normalna praca osób z niepełnosprawnością intelektualną to nic niezwykłego. Organizatorzy chcą dotrzeć do społeczności lokalnych i zwrócić uwagę na wagę sprawy. W ramach kampanii przygotowano cykl wydarzeń typu konferencje, turnieje sportowe czy koncerty.

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Bytomiu zajmuje się nowatorskim modelem zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy (gdzie traktowane są tak samo jak osoby pełnosprawne). Obecnie dzięki jego działaniom pracę znalazło i utrzymuje się ponad 100 pracowników – osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Akcję można śledzić na stronie internetowej http://www.normalniesiepracuje.pl/ oraz na FB: facebook.pl/normalniesiepracuje.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak