Nowe Hospicjum Domowe

 Zdjęcie Zdjęcie
W Szpital Chorób Płuc w Orzeszu otwarto Hospicjum Domowe, które pomoc świadczyć będzie pacjentom oraz ich rodzinom z terenu powiatu mikołowskiego i okolic

W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. wicemarszałek województwa Dariusz Starzycki, p.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Barbara Daniel, p.o. Dyrektora Śląskiego OW NFZ Piotr Nowak.

Wicemarszałek Dariusz Starzycki zaznaczył, że wsparcie dla chorych i ich rodzin to niezwykle ważna inicjatywa, którą udało się zrealizować w krótkim czasie i z dużym sukcesem. Zaoferował także wsparcie ze strony samorządu województwa.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu przystąpił do konkursu ogłoszonego przez ŚOW NFZ Katowice na udzielanie świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w zakresie prowadzenia Hospicjum Domowego i otrzymał kontrakt na okres od 1 lipca br. do końca czerwca 2024 r. w wysokości blisko 70 000 zł w okresie od 1 lipca do końca 2019 r.

W Hospicjum Domowym będzie funkcjonował zespół hospicyjny, w skład którego wejdzie 4 lekarzy, 8 pielęgniarek, fizjoterapeuta oraz 2 psychologów. Funkcję Kierownika Hospicjum Domowego będzie pełnił lek. med. Cezary Lepiarczyk, specjalista medycyny paliatywnej i specjalista psychiatra.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie