Nowe inwestycje w Parku Śląskim

Wizualizacja „Fali” w Parku Śląskim. graf. mat. Park Śląski Wizualizacja „Fali” w Parku Śląskim. graf. mat. Park Śląski
14 mln zł to wartość trzech projektów, które zostaną zrealizowane w Parku Śląskim. O szczegółach inwestycji i projekcie kąpieliska „Fala” mówił podczas konferencji prasowej w siedzibie Parku Śląskiego marszałek Jakub Chełstowski i prezes parku, Agnieszka Bożek

Marszałek Jakub Chełstowski sporo miejsca poświęcił nie tylko aktualnym inwestycjom w Parku Śląskim, ale także koncepcji powstania nowej „Fali” w miejscu, gdzie przez lata funkcjonowało kąpielisko.

„Prace związane z modernizacją Parku Śląskiego nabierają tempa. Od początku uważam, że kąpielisko „Fala” musi wrócić tam, gdzie jego historyczne miejsce, to będzie służyło wszystkim, którzy odwiedzają park. To będzie wyjątkowa przestrzeń rekreacyjna w sercu Śląska, nowoczesny i przyjazny rodzinom obiekt. Zarząd Województwa cały czas pracuje nad tym, żeby sfinansować kolejne duże inwestycje w Parku Śląskim” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie spotkania prezes Parku Śląskiego omówiła szczegóły kolejnych przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w parku. Małe Kręgi Taneczne i Duży Krąg Taneczny przejdą gruntowny remont, zostaną zmodernizowane i przystosowane do nowych funkcji. Zmieni się otoczenie hali wystaw Kapelusz. W parku pojawią się też nowe ławki, stoły i infrastruktura parkowa.

„Kompleksowy remont i renowacja z konserwacją dwóch Małych Kręgów Tanecznych oraz Dużego Kręgu Tanecznego w Parku Śląskim” to projekt o wartości 11 mln zł. Termin realizacji projektu to koniec grudnia 2021 roku.

Remont „Małych Kręgów Tanecznych” i „Dużego Kręgu Tanecznego” wraz z instalacją oświetleniową i nagłośnieniową, ma na celu przywrócenie walorów użytkowych tych miejsc i dostosowanie ich do obecnych wymogów. Projekt przewiduje kompleksową renowację elementów istniejących takich jak altany, postumenty, figury, schody, ławki, figury. Przewiduje rekonstrukcję z kamienia posadzek kręgów, likwidację nawierzchni asfaltowych i ułożenie nowych - kamiennych, a także zastąpienie płyt betonowych płytami z piaskowca. Zakłada się też montaż latarń, ławek na murkach i w alei prowadzącej do kręgu tanecznego na podstawie archiwalnej dokumentacji. Projektant przewidział wykonanie nowych masztów oświetleniowych z naświetlaczami, iluminacji altany muzycznej i grup rzeźbiarskich, przedstawiających tańczące postaci. W planach jest też kompleksowa pielęgnacja zieleni. Obiekty zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zmieni się również otoczenie hali wystaw „Kapelusz”. W pierwszym etapie prace obejmą wykonanie dokumentacji projektowej dla obszaru pomiędzy pawilonem „Bratek”, a halą wystaw „Kapelusz”. Całkowita wartość umowy to 2,3 mln zł. Prace mają zakończyć się w maju 2021 roku. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

W drugim etapie wykonane zostaną roboty budowlane i nasadzenia roślinne.

W ramach trzeciej umowy planowana jest dostawa i montaż mebli parkowych na terenie parku. Wartość umowy to prawie 950 tys. zł. W pierwszym etapie to ponad 400 tys. zł, które zostaną wykorzystane na zakup 155 ławek, 26 leżanek, stołu piknikowego z ławkami, stołu szachowego z krzesłami i stu koszy na śmieci.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Wizualizacja „Fali” w Parku Śląskim. graf. mat. Park Śląski Wizualizacja „Fali” w Parku Śląskim. graf. mat. Park Śląski Wizualizacja „Fali” w Parku Śląskim. graf. mat. Park Śląski Wizualizacja „Fali” w Parku Śląskim. graf. mat. Park Śląski Wizualizacja „Fali” w Parku Śląskim. graf. mat. Park Śląski Konferencja prasowa dot. „Fali” w Parku Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa dot. „Fali” w Parku Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS Konferencja prasowa dot. „Fali” w Parku Śląskim. fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy 


tagi: