Nowe podejście do inwestycji samorządowych

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
O dotychczasowych doświadczeniach i zmianach związanych ze wsparciem inwestycji samorządowych rozmawiano w trakcie panelu odbywającego się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Uczestnicy spotkania dyskutowali o głównych wyzwaniach rozwojowych w kontekście najbliższych lat i nowej unijnej perspektywie finansowania. Województwo śląskie reprezentował wicemarszałek Wojciech Kałuża.

„Środki unijne to istotne wsparcie, które wykorzystujemy, by rozwijać region. Mamy świadomość tego, że tych środków w ramach polityki spójności będzie mniej niż w ostatniej perspektywie i szacujemy, że to będzie podobna wartość jak w latach 2007-2013. Warto pamiętać, że obecnie mamy największy Regionalny Program Operacyjny o wartości prawie 3,5 mld euro” – podkreślał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W trakcie drugiego dnia kongresu odbywa się kilkadziesiąt paneli tematycznych z udziałem ekspertów ze świata nauki, biznesu, samorządności, kultury i mediów. Podczas debaty „Samorządowe inwestycje ze wsparciem” mówiono o przewidywaniach związanych z nowym okresem unijnego finansowania, a także o tym, jakie inwestycje są istotne z punktu widzenia samorządów. Wicemarszałek Wojciech Kałuża mówił ponadto o zmianie priorytetów w tym zakresie.

„Zmieniają się wytyczne i będziemy się musieli mierzyć z nowymi celami. Duży nacisk będzie położony na badania i rozwój, cyfryzację, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, czy umiejętności i kompetencje. Ważnym wyzwaniem będzie ponadto ochrona środowiska, energetyka i odnawialne źródła energii. Już dzisiaj widzimy, że w kontekście OZE zapotrzebowanie jest bardzo duże” – mówił w trakcie panelu Wojciech Kałuża.

Eksperci biorący udział w panelu zwracali także uwagę na potrzebę dywersyfikacji sposobu finansowania przedsięwzięć realizowanych przez samorządy. W tym kontekście wymieniano zwiększenie udziału biznesu, choćby w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Mówiono też o funduszu dróg samorządowych i nowej formule wyliczania wskaźnika zadłużenia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik  fot. BP Patryk Pyrlik