Nowe projekty na pograniczu polsko-słowackim

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Trzy projekty, z zakresu poprawy jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii, edukacji specjalistycznej i zawodowej oraz sportu, na łączną kwotę ponad 1,5 mln euro, podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach

W imieniu Instytucji Zarządzającej umowy podpisał Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Umowy podpisali także rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk i starosta bielski Andrzej Płonka. Gospodarzem wydarzenia był Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski.

„Projekty promujące rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie mają istotne znaczenie dla mieszkańców polsko-słowackiego pogranicza. Cieszę się, że na terenie województwa śląskiego zrealizujemy kolejne, wspólne przedsięwzięcia służące poprawie jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” - powiedział wiceminister Puda.

Program Interreg V-A Polska–Słowacja 2014–2020 realizuje projekty na terenach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz w krajach Żylińskim i Preszowskim. Podpisane umowy są realizowane w ramach osi priorytetowej „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”. Projekty otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na ponad półtora miliona euro.

„Współpraca transgraniczna jest dla nas niezwykle istotna. To projekty, które budują, łączą, dzięki czemu obie strony czerpią z nich korzyści. Projekty związane z edukacją mają ogromną wartość, tworzą szanse rozwojowe dla mieszkańców i pozwalają budować mosty porozumienia między regionami” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

„GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim” to projekt realizowany wspólnie przez dwie wyższe uczelnie – Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet w Żylinie. Przedsięwzięcie odpowiada na wyzwania kierunków kształcenia specjalistycznego związanych z technologiami nowych mediów. Rezultatem będzie opracowanie opisu zaleceń metodyczno-dydaktycznych warsztatów Typu GAME JAM. Dofinansowanie projektu wynosi 315 tys. euro.

Obie uczelnie będą realizować również drugie przedsięwzięcie, dotyczące poprawy jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej. W ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy” partnerzy przeprowadzą szkolenia dotyczące technologii i zagrożeń środowiskowych. Szkolenia z udziałem niemal 1500 osób obejmą 10 szkół ponadpodstawowych, 20 szkół dla dorosłych oraz 10 szkół wyższych. Dofinansowanie tej inicjatywy wyniesie ponad 930 tys. euro.

Projekt „Sportowe pogranicze” zakłada wypracowanie wspólnej metodologii treningowej, organizację obozów szkoleniowych oraz kursów instruktorów narciarstwa i sędziów sportowych. Partnerem wiodącym projektu jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. W przedsięwzięciu uczestniczy również Sportowa Szkoła Średnia z Bańskiej Bystrzycy. We wspólnych treningach i szkoleniach będzie uczestniczyć łącznie niemal 900 uczniów polskich i słowackich szkół sportowych. Wartość dofinansowania projektu wynosi prawie 480 tys. euro.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS