Nowi członkowie WRBRD

 Zdjęcie Zdjęcie
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się uroczyste wręczenie powołań nowych członków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Powołania przekazał marszałek Jakub Chełstowski, pełniący funkcję przewodniczącego Rady. Marszałek wyraził zadowolenie ze współpracy oraz podkreślił, że Rada ma rozwiązywać problemy w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Zaznaczył także, ze zadaniem Rady jest opracowywanie najbardziej optymalnych rozwiązań służących ograniczaniu, a z czasem, eliminowaniu zachowań nieodpowiedzialnych na drodze.

Wśród nowopowołanych członków znaleźli się m.in: Anna Sokołowska-Olesik, Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Marek Niełacny, p.o. dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Aleksandra Kroczek, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, mjr Andrzej Ożga, przedstawiciel Śląskiego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wacław Wójcik, przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty, Piotr Kołodziejczyk, Starosta Myszkowski, Andrzej Babczyński, zastępca Prezydenta Częstochowy, Roman Rabsztyn, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Jacek Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Tadeusz Taranek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, Aleksandra Wielgosz, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, Jan Kawulok, dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Ewa Mucha, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Podczas posiedzenia przedstawiono ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim, zatwierdzono plany wydatków Wojewódzkich Ośrodków Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie oraz Katowicach w 2019 r., a także zaprezentowano plan poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2010-2020.

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach działa przy Marszałku Województwa Śląskiego, jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługę Wojewódzkiej Rady zapewnia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą: przewodniczący- Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, zastępcy przewodniczącego: Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski oraz Krzysztof Justyński, Śląski Komendant Wojewódzki Policji, sekretarz- Mirosław Grzywa, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oraz powołani członkowie Wojewódzkiej Rady.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie 


tagi: