Nowy SOR w regionie

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W szpitalu MSWiA w Katowicach podpisano umowę na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Część środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Uroczystego podpisania umowy, w obecności Dariusza Starzyckiego, wicemarszałka województwa śląskiego, dokonali Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Piotr Grazda, dyrektor SZ ZOZ MSWiA w Katowicach.

Szpital MSWiA im sierż. Grzegorza Załogi w Katowicach uzyskał dofinansowanie na projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość projektu to 15.000.000 zł z czego 9,7 mln zł pochodzi z Ministerstwa Zdrowia, 2,2 mln zł przekazane zostanie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji a 3 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projektu obejmuje między innymi rozbudowę szpitala na potrzeby utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego a także zakup aparatury medycznej, wyposażenia socjalno-bytowego oraz wyposażenia biurowego- administracyjnego na potrzeby SOR. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na grudzień 2020 r.

W chwili obecnej w Szpitalu przy ul. Głowackiego funkcjonuje 7 oddziałów m.in. Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Chirurgii Ogólnej z Częścią Urazową i nowoczesnym blokiem operacyjnym, Chorób Wewnętrznych z Intensywna Terapia Kardiologiczną, Oddział Ginekologii, Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Oddział Nefrologii a także Szpitalny Oddział Ratunkowy / Izba Przyjęć z Zespołami Ratownictwa Medycznego Podstawowego, Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego oraz Zespołem Transportu Sanitarnego. Rocznie w szpitalu hospitalizowanych jest 5 tys pacjentów. Jednocześnie w ramach przychodni działa 21 poradni gdzie  udzielanych jest 80 tys. porad w ciągu roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS