O funduszach unijnych w Subregionie Północnym

 Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Kłobuck był gospodarzem spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych z nowej perspektywy unijnej rozpisanej na lata 2021-2027

Uczestniczyli w nim m.in. marszałek województwa Jakub Chełstowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk, dyrektor ds. Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Małgorzata Staś oraz liczne grono przedstawicieli samorządu terytorialnego Subregionu Północnego, w tym burmistrzowie i starostowie.

- Cieszę się z tego zaproszenia bo Subregion Północny, powiat kłobucki jest dla nas bardzo ważny. To jedno z tych miejsc stanowiących DNA samorządu. Łączy nas wiele tematów, w w tym kwestii związanych z inwestycjami. Zabiegaliśmy o to, aby stworzyć specjalną oś wsparcia dla tego subregionu, jednak nie było zielonego światła ze strony rządowej otwierającego drogę do realizacji tego pomysłu. Chcemy jednak zdywersyfikować te środki w taki sposób, by Subregion Północny także mógł na tym skorzystać. Jest ku temu doskonała okazja bowiem Województwo Śląskie otrzyma z funduszy unijnych rekordową kwotę 5 mld euro. Kolejne szanse przynosi perspektywa unijna rozpisana na lata 2021-2027, mamy też znakomity, najwyższy w historii budżet województwa sięgający 3 mld zł. Widzimy potrzeby Subregionu Północnego zwłaszcza pod kątem inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i służbą zdrowia. I będziemy na nie reagować przede wszystkim na poziomie Sejmiku. Aby te decyzje przekładały się na rozwój tej części województwa. Transformacja regionu ma szerokie znaczenie. Każdy subregion jest tak samo ważny – podkreślił marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Kwota 376,5 mln euro zostanie rozdysponowana na tzw. inteligentny rozwój, w tym organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, Ekosystem RIS, e-usługi publiczne, dane publiczne oraz innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla służby zdrowia.

Fundusze europejskie na zielony ład to z kolei kwota 703,5 mln euro. Będą to pieniądze przeznaczone na poprawę efektywności energetyczną budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej a także przedsiębiorstw.

Ponad 212 mln euro województwo otrzyma na multimodalną mobilność miejską. Z tych pieniędzy zostanie sfinansowany zrównoważony transport miejski oraz regionalne trasy rowerowe.

Ponad 252 mln euro z nowej perspektywy trafią na zadania związane ze szkolnictwem i edukacją w regionie. Będą to środki przeznaczone na adaptację i modernizację bazy lokalowej i wyposażenia – jako uzupełnienie projektów dla placówek oświatowych, edukację przedszkolną, kształcenie ogólne, szkolnictwo zawodowe i wsparcie projektów wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju.

- To są bardzo ważne elementy, które pojawiają się w tej perspektywie. W podziale środków ujęte są takie kwestie, jak poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie kształcenia, szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo wyższe oraz wsparcie dla osób poszukujących pracy – zaakcentowała Małgorzata Staś, dyrektor ds. Transformacji Regionu UMWŚ.

Środki związane ze sprawiedliwą transformacją regionu zostaną rozdysponowane na takie cele jak: rozwój potencjału wysokich technologii oraz instytucji wspierających innowacyjność w kierunku neutralności klimatycznej, wspieranie dywersyfikacji działalności firm poprzez inwestycje produkcyjne, logistyczne i B+R, wzmocnienie potencjału rozwojowego i konkurencyjność MŚP, w tym zaliczanych do regionalnych specjalizacji technologicznych, wsparcie tworzenia nowych firm oraz prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestycje wykorzystujące potencjał endogeniczny podregionów górniczych.

Według wstępnych założeń, pierwsze nabory mają rozpocząć się już w kwietniu br.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

 • I. Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój – 376,5 mln euro
 • II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój - 703,5 mln euro
 • III. Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności – 212,9 mln euro
 • IV. Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu – 301,2 mln euro
 • V. Fundusze Europejskie dla rynku pracy – 281,4 mln euro
 • VI. Fundusze Europejskie dla edukacji – 252,4 mln euro
 • VII. Fundusze Europejskie dla społeczeństwa – 262,4 mln euro
 • VIII. Fundusze Europejskie na infrastrukturę dla mieszkańca – 176,6 mln euro
 • IX. Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny – 238 mln euro
 • X. Fundusze Europejskie na transformację – 2 128 mln euro
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Spotkania samorządowców dotyczącego środków unijnych. fot. Andrzej Grygiel / UMWS