O przyszłości małych i średnich firm

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczął się 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W inauguracji udział wzięła Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa. Współgospodarzem wydarzenia jest Województwo Śląskie.

Hasłem tegorocznego kongresu jest SMART - SAFE - SOLUTIONS, czyli inteligentne i bezpieczne rozwiązania, dzięki którym sektor małych i średnich firm może zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój na rynku oraz odgrywać znaczącą rolę w gospodarce europejskiej i światowej. W kongresie bierze udział siedem i pół tysiąca uczestników wydarzenia z 50 krajów w tym ponad tysiąc przedstawicieli firm i instytucji.

„Województwo Śląskie to region dynamicznie rozwijający się gospodarczo oraz atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej w wielu branżach, również tych innowacyjnych. Ogromnym atutem regionu jest dostępność wykwalifikowanej kadry, a także rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych. Organizacja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w stolicy naszego regionu potwierdza świetny klimat do rozmów o biznesie. Kluczem do sukcesu jest płynne przejście od rozmów, do realnych projektów. Kongres jest miejscem, w którym spotykają się przedsiębiorcy, co stanowi okazję do korzystania z ich doświadczeń i szukania rozwiązań, które rozwiną ich pasję i zaangażowanie i zarażą tą pasją innych”- powiedział marszałek Jakub Chełstowski w filmie powitalnym skierowanym do uczestników Kongresu.

Podczas otwarcie odczytany został także list, jaki przesłał do uczestników Kongresu Prezydent RP Andrzej Duda.

„Choć wiadomości płynące z sektora małej i średniej przedsiębiorczości są dzisiaj dobre ważne, aby stawał się on obszarem jeszcze większej innowacyjności (…) Polskie mikroprzedsiębiorstwa charakteryzuje pozytywny trend rozwojowy, rośnie ich liczba, wartość produkcji, przychody, nakłady inwestycyjne, liczba pracowników. Małe przedsiębiorstwa są rentowne i relatywnie płynne finansowo – ich produkty i usługi mają istotne znaczenie dla polskiego eksportu. Również średnie firmy potrafią zwiększać swoje przychody, utrzymywać stabilną pozycję na rynku i także coraz więcej eksportować” – napisał Prezydent RP.

Bezpośrednio po otwarciu Kongresu rozpoczęła się sesja inauguracyjna „Gospodarka dziś i jutro. Odpowiedzi na dylematy polskich przedsiębiorców”, w której udział wzięli m.in.: Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców RP, Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Adam Mokrysz, Prezes Grupy Mokate, Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. oraz Marek Zuber, ekonomista, analityk gospodarczy. Dyskusję moderował Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izba Gospodarcza w Katowicach, która jest organizatorem Europejskiego Kongresu MŚP.

Program debat tegorocznego Kongresu został podporządkowany dwunastu ścieżkom tematycznym, m.in. Start-up your business, Rynek pracy i edukacja, Cyfrowe przedsiębiorstwo, Finansowanie MŚP, Finansowanie i rozwój, Miasto i Samorząd, Global SME Meeting czy Think Eco!, podczas których eksperci prezentują szereg rozwiązań m.in dla sektora MŚP.

Kongres odbywa się pod honorowym patronatem m.in Parlamentu Europejskiego, premiera rządu a także ministrów nauki i szkolnictwa wyższego oraz spraw zagranicznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - strona www