Obchody Święta Policji

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Szkole Policji w Katowicach odbyły się obchody Święta Policji. W uroczystości wziął udział wicemarszałek województwa Wojciech Kałuża

Podczas obchodów wręczono odznaczenia, medale i odznaki. Wręczono także akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, nagrody Komendanta Głównego Policji dla policjantów i pracowników cywilnych oraz z okazji XX-lecia Szkoły Policji w Katowicach.

„Ta uroczystość to swoiste podziękowanie dla funkcjonariuszy policji za ich służbę dla dobra mieszkańców i zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Ich ciężka praca z roku na rok przekłada się na coraz większe zaufanie ze strony społeczeństwa, na co policja absolutnie zasługuje” - zaznaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Obecny w trakcie uroczystości Komendant Główny Policji, Jarosław Szymczyk podkreślił także rolę Szkoły Policji w Katowicach, która w tym roku obchodzi dwudziestolecie istnienia.

Podczas uroczystości złożono także wieniec pod tablicą epitafijną upamiętniającą policjantów województwa śląskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 r.

Szkoła Policji w Katowicach jest najmłodszą tego typu szkołą w kraju i w tym roku obchodzi XX-lecie powstania. Została utworzona w związku z wyraźną potrzebą stworzenia policyjnej placówki dydaktycznej na południu Polski, gdzie służbę pełni 1/3 policjantów naszego kraju. Szkoła Policji w Katowicach jest w stanie dziennie kształcić 740 słuchaczy w ramach różnych rodzajów szkoleń.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Filmy