Obradował Sejmik

 Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Za nami sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

W trakcie sesji przedstawiciele Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA odczytali List Ambasadorów Pokoju. To manifest młodego pokolenia dotyczący pokoju na świecie. Radni wyrazili solidarność z tą inicjatywą i podpisali się pod apelem.

Sejmik podjął też uchwały w sprawie udzielenia wsparcia dla osieroconych dzieci w wyniku wypadków, do których doszło w kopalni KWK „Mysłowice-Wesoła” w 2021 roku, KWK „Pniówek” i KWK „Borynia-Zofiówka” w 2022 roku.

W trakcie sesji radni zadecydowali o utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwą Stadion Śląski i nadaniu jej statutu.

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Konieczność aktualizacji wynika z faktu, że zapisy statutu nie obejmują zadań z zakresu pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie powierzonych przez Instytucję Zarządzającą działań programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, skierowanych do sektora przedsiębiorstw.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego o nazwie Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego.