Obradował Sejmik

XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Za nami XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Ze względu na okoliczności związane z epidemią koronawirusa radni częściowo obradowali zdalnie

Sejmik przyjął uchwałę intencyjną w sprawie woli powołania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia dla szpitali powiatowych z obszaru województwa śląskiego. Szpitale te pełnią bardzo ważną rolę, często na pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa. Województwo Śląskie wspiera służbę zdrowia, czego przykładem są środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które trafiły do szpitali w regionie. Fundusz ma wesprzeć szpitale powiatowe, nie objęte tym wsparciem i pomóc lokalnym samorządom w tym zakresie. Szczegółowe zasady wsparcia w ramach funduszu opracuje Zarząd Województwa Śląskiego.

Istotnym punktem sesji było wskazanie zadań, na które Województwo Śląskie przeznaczy w 2020 roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łączna kwota środków wynosi w tym roku 25,8 mln zł. 17,6 mln zł trafi na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w województwie. Z kolei 8,2 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął raport z wykonania w 2019 roku „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020” oraz sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. Radni otrzymali również informację z realizacji programu pod nazwą „Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny w 2019 roku”.

Radni zadecydowali też o przyznaniu pomocy finansowej dla gminy Zbrosławice, na zadanie pn. „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem” w wysokości 150 tys. zł. Zadanie jest kontynuacją odbudowy wpisanej do rejestru zabytków sztolni Fryderyk wraz z jej bezpośrednim otoczeniem. W ramach rewitalizacji obszaru ma być stworzona strefa rekreacyjno-parkowa, stanowiąca w przyszłości atrakcyjny walor historyczno-turystyczny.

Na początku XX sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni uczcili setną rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS 


tagi: