Obradował Sejmik

Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego fot. Tomasz Żak / UMWS
Za nami XXV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Radni przyjęli m.in. uchwały dotyczące m. in. Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w tegorocznym budżecie oraz pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie.

Najdłużej trwała dyskusja dotycząca przystąpienia Województwa Śląskiego do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – Związek Samorządów Polskich. Po trwającej ponad godzinę wymianie zdań, uchwałę ostatecznie przyjęto. Jednym z najważniejszych zapisów było głosowanie nad Strategią Polityki Społecznej regionu. Uchwała w praktyce przekuwa się na realizację programów społecznych, m.in. „Posiłek w domu i w szkole”, przewidujący wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Uchwała ujmuje także takie programy społeczne, jak Karta Dużej Rodziny, pomocy bezdomnym oraz wsparcie dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo, określa również zasady przyznawania świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych.

Podczas obrad przyjęto ponadto statuty dla szpitali: Wojewódzkiego Szpitala im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Rybniku oraz Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w tym mieście, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego