Obradował Sejmik

XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS
Za nami XXII Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. W związku z sytuacją epidemiologiczną część radnych uczestniczyła w sesji w formie zdalnej

Marszałek Jakub Chełstowski złożył w imieniu Zarządu wniosek o powołanie Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył z kolei wniosek o przyjęcie oświadczenia w sprawie nadania portowi lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Korfantego.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie przyznania pomocy rzeczowej w postaci oczyszczaczy powietrza dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na ich wykorzystanie przez przedszkola w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. W sumie przekazanych zostanie 879 oczyszczaczy powietrza o łącznej wartości niespełna 1 mln zł.

Wśród punktów sesji sejmiku znalazło się przyznanie wsparcia finansowego dla gminy Jasło w województwie podkarpackim, w wysokości 100 tys. zł przeznaczonej na wsparcie osób poszkodowanych w związku z zalaniami i podtopieniami wskutek intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w czerwcu br. Pomoc trafi do dziesięciu rodzin, w formie zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego.

Sejmik zadecydował również o udzieleniu pomocy finansowej gminie Ślemień, w wysokości 150 tys. zł na realizację zadań pn. „Wykonanie niezbędnych prac remontowych w obiektach Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu” i „Wykonanie kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w willi ze Skawy”.

Radni przyjęli też sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2018-2021.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS XXII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS
tagi: