Ochronić klimat i zachować konkurencję

 Zdjęcie Zdjęcie
„Działania klimatyczne w przemyśle – nowe perspektywy i możliwości”. Za nami kolejny panel dyskusyjny w ramach Szczytu Klimatycznego COP24

„Jestem szczęśliwa i dumna, że możemy gościć w naszym regionie tak znakomitych gości. Organizowany przez Polskę Szczyt Klimatyczny ONZ odbywa się pod hasłem solidarności klimatycznej. Transformacja energetyczna na fundamencie innowacji i nowych technologii to wyzwanie, któremu musimy wszyscy stawić czoło. Dzisiaj, w rozmowach z reprezentantami bardzo podobnych do województwa śląskiego regionów: Hauts-de-France oraz Nadrenią Północną-Westfalią mamy szansę na wymianę doświadczeń i ukierunkowania działań w tym zakresie na przyszłość” – przywitała przybyłych gości konferencji organizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa.

Województwo Śląskie oraz regiony Hauts-de-France i Nadrenia Północna-Westfalia od wielu lat podejmują ścisłą współpracę zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i administracyjnej w tzw. „Trójkącie Weimarskim”. Regiony te cechuje silne dziedzictwo przemysłu węglowego i stalowego. Stoją one dziś przed zmianami strukturalnymi, dążąc do jak najlepszego sposobu kształtowania ich przyszłości.

Prof. dr Andreas Pinkwart, reprezentujący region Nadrenii Północnej-Westfalii, zwrócił uwagę, że przed rozpoczęciem transformacji trzeba rozmawiać ze wszystkimi partnerami – w ich przypadku z pozostałymi landami i rządem niemieckim.

„Problem transformacji energetycznej jest bardzo złożony, z wieloma czynnikami społecznymi” – zwrócił uwagę Andreas Pinkwart.

„To dla nas bezsprzecznie duże wyzwanie. Dowodem, że jak najbardziej szukamy partnerów, jest program Komisji Europejskiej dotyczący Platformy Wspierania Regionów Górniczych, którego jesteśmy beneficjentem. Województwo śląskie jest faktycznie w podobniej sytuacji jak reprezentowane tutaj regiony z Niemiec i Francji. To, że jesteśmy na początku tej drogi, nie świadczy jednak o tym, że to tylko polski problem. Tak przecież nie jest. Nowy mikst energetyczny, ze zdecydowanie mniejszym udziałem węgla, to wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Najwyższy czas na poważną dyskusję w tym gronie” – przekonywała Izabela Domogała.

Przykładem pomyślnie zrealizowanego projektu, w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w połączeniu z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych jest właśnie platforma inwestycyjna francuskiego regionu Hauts-de-France. Podjęte tutaj rozwiązania dowodzą, jak szereg podmiotów publicznych i prywatnych może dokonać integracji posiadanej wiedzy i zasobów fachowych. Platforma daje im także możliwość połączenia różnego rodzaju środków w celu uruchomienia znaczących inwestycji sektora prywatnego w projekty niskoemisyjne.

„Przed prawdą nie uciekniemy. O ile miniony wiek można nazwać wiekiem węgla, tak teraz jesteśmy już w okresie powęglowym. To zaś wymaga wypracowania odpowiedniego modelu postępowania” – stwierdził Frédéric Nihous, członek Zarządu Regionu Hauts-de-France odpowiedzialny za efektywność energetyczną.

Podczas dalszej części debaty zaprezentowano strategie oraz możliwości wsparcia procesu innowacji przez trzy uczestniczące w nim regiony. Omówiono również projekty takie jak „IN4climate.NRW” oraz rev3 – trzecia rewolucja przemysłowa. Ponadto przedstawiciele przemysłu przedstawili strategie i projekty ochrony klimatu z ich perspektywy biznesowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie