Oddali krew potrzebującym

Na placu Sejmu Śląskiego odbyła się szósta akcja honorowego krwiodawstwa zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Jedną z pierwszych osób, które oddały krew była Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, która w towarzystwie Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa pojawiła się w mobilnym ambulansie.

„Krew jest najcenniejszym darem jaki możemy przekazać drugiemu człowiekowi. Dlatego też osobiście, a także jako zarząd wspieramy i włączamy się w każdą inicjatywę honorowego oddawania krwi” - powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

„Od kilku lat regularnie oddaję krew, wynika to z mojej potrzeby pomocy innym. Krwi nie można niczym innym zastąpić, a jednocześnie jest ona niezbędna, by uratować komuś życie” - powiedziała Izabela Domogała, która wraz z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego włączyła się do akcji.

Tym razem w zbiórce krwi udział wzięło 32 pracowników urzędu. Oddali oni 16.32 litra krwi z osoczem (14.4 litra bez osocza).

Autobus do pobierania krwi zawita w tym roku na plac Sejmu Śląskiego w Katowicach jeszcze dwukrotnie. Kolejną akcję zaplanowano na 7 czerwca 2019 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS 


tagi: