Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek

Nagroda dla autora najwartościowszej publikacji poświęconej sprawom województwa śląskiego

Współorganizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek na mocy porozumienia są: Fundacja im. Krystyny Bochenek, Województwo Śląskie, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Fundatorem nagrody w wysokości 50 tys. zł jest Marszałek Województwa Śląskiego.

Celem konkursu jest upamiętnienie tragicznie zmarłej Krystyny Bochenek – wicemarszałek Senatu RP, wybitnej dziennikarki związanej z województwem śląskim, osoby oddanej społecznikowskim pasjom, dobru i pięknu języka polskiego oraz mądrze pojmowanej polityce – poprzez coroczne wyróżnianie Jej imieniem najwartościowszych publikacji poświęconych szeroko pojętej problematyce Górnego Śląska, Zagłębia, Podbeskidzia i Ziemi Częstochowskiej.

Konkurs ma też na celu promocję województwa śląskiego – regionu wielokulturowego, o złożonej historii, w którym zachodzą skomplikowane procesy społeczne i gospodarcze zmieniające jego postindustrialne oblicze.

Tematyka nadsyłanych materiałów powinna mieć́ związek z problematyką społeczną regionu, jego mieszkańców, kultury, gospodarki i historii. W szczególności powinny być uwzględniane kwestie związane z historią województwa śląskiego i jej stereotypowymi ocenami w kraju oraz obecnymi zmianami i wizjami przyszłości, co do miejsca i roli regionu w Polsce i Unii Europejskiej.

Do konkursu przyjmowane są prace, które spełniają̨ wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka. Zgłaszać́ je mogą̨ autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Poprzez prace rozumiane są̨: teksty prasowe, filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne oraz publikacje zamieszczone w mediach internetowych, które ukazały się̨ w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. Autor może zgłosić́ do konkursu tylko jedną pracę własną i jedną współautorską̨. Do konkursu mogą̨ być́ zgłaszane wyłącznie publikacje w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język).

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 25 styczniu roku następującego po terminie publikacji prac. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w siedzibie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, w pierwszej połowie kwietnia.

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa konkursu