Ostatnia sesja Sejmiku VI kadencji

 Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Kwietniowe obrady zamknęły długą, bo trwającą pięć i pół roku, a szóstą w historii kadencję samorządu województwa.

W posiedzeniu w roli gości uczestniczyli parlamentarzyści: poseł RP, a w poprzedniej, piątej kadencji samorządu województwa, marszałek województwa Wojciech Saługa, były przewodniczący Sejmiku a obecnie wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek Gzik oraz były starosta kłobucki, a w tej chwili sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji, Henryk Kiepura.

W kończącej się szóstej kadencji, funkcję przewodniczących Sejmiku pełnili kolejno, Jan Kawulok, wymieniony już prof. Marek Gzik oraz Mirosław Mazur.

Podczas kwietniowych obrad przyjęto uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024-2035 a także o zmianach w tegorocznym budżecie. Przychylono się również do wniosku gmin Janów i Olsztyn o udzielenie pomocy finansowej na organizację VII Jurajskich Zawodów Balonowych.

Ostatnią w tej kadencji interpelacją był dokument złożony przez radną Katarzynę Stachowicz w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na zakup cytomammobusu.

- Leczenie onkologiczne należy w każdym przypadku do bardzo trudnych, często też skomplikowanych. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Nowotwory wcześnie wykryte dają większe powodzenia leczenia – zaakcentowała Katarzyna Stachowicz, która znajdzie się także w Sejmiku województwa siódmej kadencji. W wyborach 7 kwietnia zdobyła rekordową ilość głosów – 50 tysięcy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS