Patrycja Haręza zasłużoną dla Województwa Śląskiego

 Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS
Radni Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego spotkali się w Sali Sejmu Śląskiego na obradach VII sesji

Tematem głównym posiedzenia były obszarów wsparcia osób niepełnosprawnych, realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Źródła finansowania działalności Funduszu, prowadzone aktualnie programy oraz formy wsparcia przedstawił Jan Wroński, dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON.

Samorząd Województwa Śląskiego reprezentowali: wicemarszałek Dariusz Starzycki, członek Zarządu Beata Białowąs, a także radne: Maria Materla i Alina Nowak.

Podczas sesji Beata Białowąs wraz z Marią Materlą wręczyły Patrycji Haręzie Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznaczona jest wychowanką klubu Victoria 1918 Jaworzno, mistrzynią paraolimpijską w paraszermierce. Do największych sukcesów zawodniczki należą: brązowy medal w szabli drużynowo MŚ w Warszawie 2021, brązowy medal w szabli indywidualnie i brązowy medal w szabli drużynowo MŚ w Rzymie 2017, brązowy medal w szabli indywidualnie MŚ w Egerze 2015. W ubiegłym roku reprezentowała Polskę na XVI Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio.

- Województwo Śląskie dzięki Pani sukcesom plasuje się na wysoko na mapie sportów paraolimpijskich – powiedziała Maria Materla, wnioskodawczyni nadania odznaczenia. Prowadząca obrady Beata Białowąs zaprosiła Patrycję Haręzę do udziału w działalności Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego.

Sejmik jest ciałem kolegialnym składającym się z przedstawicieli organizacji pozarządowych które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa śląskiego. Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Śląskiego.

Zadania Sejmiku obejmują sprawy bezpośrednio dotyczące osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności:

 • reprezentowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami podczas posiedzeń Sejmiku;
 • współpracę z organami Samorządu Województwa Śląskiego;
 • współpracę z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Koordynatorem ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie oraz Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie;
 • składanie wniosków i zapytań do organów Samorządu Województwa Śląskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS Obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. fot. Tomasz Żak / UMWS