Piękna Wieś - edycja 2005

Przy ocenie najpiękniejszej wsi komisja konkursowa brała pod uwagę m. in. zaangażowanie społeczności lokalnej w działanie na rzecz wsi, sposoby oraz efekty współdziałania samorządu z mieszkańcami a także umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej.

Ze względu na wyrównany poziom ocen zgłoszeń w kategorii "Najpiękniejsza wieś", komisja postanowiła nie przyznawać pierwszego miejsca. Drugie miejsce ex equo zdobyły Kisielów w gminie Goleszów oraz Podzamcze w gminie Ogrodzieniec. Dwa trzecie miejsca zdobyły Kaniów w gminie Bestwina oraz Droniowice w gminie Kochanowice.

Przy wyborze najpiękniejszej zagrody uwzględniano estetykę całego gospodarstwa, stopień przydatności walorów estetycznych do naśladowania przez innych oraz potencjał rozwojowy danego gospodarstwa (nowe miejsca pracy, nowe funkcje). W tej kategorii komisja postanowiła nie przyznawać pierwszego miejsca. Dwa drugie miejsca zdobyły gospodarstwo państwa Doroty i Romana Walenty w gminie Kamienica Polska oraz gospodarstwo pana Antoniego Wójcika w Łanach Średnich, gmina Ĺťarnowiec.

Typując najlepsze przedsięwzięcie z zakresu odnowy wsi komisja kierowała się m. in. pomysłowością, stopniem zaangażowania społeczności lokalnej w realizację danego projektu oraz umiejętnością zaprezentowania przedsięwzięcia.

W tej kategorii rywalizację wygrała "Izba Regionalna" w gminie Gierałtowice.

Lista nagrodzonych
Regulamin konkursu