Piękna Wieś - edycja 2006

"Najpiękniejsza wieś"

II Miejsce - Cieszowa, gm. Koszęcin - 8 000 zł
II Miejsce - Meszna, gm. Wilkowice - 8 000 zł
III Miejsce - Bystrzanowice Dwór, gm. Janów - 5 000 zł
III Miejsce - Ślemień, gm. Ślemień - 5 000 zł

Wyróżnienia

- Aleksandria, gm. Konopiska - 1 000 zł
- Kotulin, gm. Toszek- 1 000 zł
- Pstrążna, gm. Lyski - 1 000 zł
- Przybynów, gm. Ĺťarki- 1 000 zł
- Rudno, gm. Rudziniec- 1 000 zł

"Najpiękniejsza zagroda"

I Miejsce - Pan Józef Malcharczyk, gm. Pietrowice Wielkie - 3 000 zł
II Miejsce - Pan Arkadiusz Jendrysik, gm. Wielowieś - 2 000 zł
III Miejsce - Pan Robert Przygoda, gm. Krzepice - 1 500 zł

Wyróżnienia

- Państwo Maria i Stanisław Gorgoń, gm. Lelów - 1 000 zł
- Państwo Irena i Jacek Czapla, gm. Mierzęcice - 1 000 zł
- Pani Adela Piszczała, gm. Przyrów - 1 000 zł
- Pan Jacek Pawelec, gm. Marklowice - 1 000 zł
- Państwo Brygida i Stefan Rak, gm.Kochanowice - 1 000 zł

"Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi"

I Miejsce - gm. Pietrowice Wielkie - 8 000 zł - Zagospodarowanie terenu wsi
III Miejsce - gm. Przyrów - 2 500zł - Urządzenie świetlicy we wsi Sygontka
III Miejsce - gm. Ornontowice - 2 500zł - Ornontowickie bzy
III Miejsce - gm. Węgierska Górka - 2 500zł - Kultywowanie gry na haligonkach "Granie pod Baranią"

Wyróżnienia

- gmina Starcza - 2 000zł - Urządzenie miejsca do rekreacji we wsi Własna.