Piękna Wieś - edycja 2008

W lipcu i sierpniu 2008 komisja konkursowa na podstawie wizji lokalnych oceniła zgłoszenia do V edycji konkursu.

W kategorii "Najpiękniejsza wieś" przy ocenie brano pod uwagę zaangażowanie społeczności lokalnej w działaniach na rzecz wsi, sposoby współdziałania samorządu z mieszkańcami oraz umiejętności zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji Komisji. Zwycięzcami zostali:

  • I miejsce - Tworków, gm. Krzyżanowice - pow. Raciborski
  • II miejsce - Ochaby, gm. Skoczów - pow. cieszyński
  • III miejsce - Kochcice, gm. Kochanowice - pow. Lubliniecki

Właściciel "Najpiękniejszej zagrody" wiejskiej musiał zadbać o estetykę całości gospodarstwa. Oceniano zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska, a także czynniki rozwoju i wzrostu gospodarczego. Wymogi te najlepiej spełnili:

  • I miejsce - Państwo Cecylia i Jerzy Cycoń, Zawada Książęca, gm. Nędza - pow. Raciborski
  • II miejsce - Państwo Maria i Sławomir Pastusińscy, Aleksandria, gm. Konopiska - pow. częstochowski
  • III miejsce - Państwo Krystian i Dorota Kolan, Stanisławów, gm. Przyrów - pow. Częstochowski

Za "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi" uznano:

  • I miejsce - Łagiewniki Małe, gm. Pawonków - Budowa otwartej sali zabaw i adaptacja pomieszczeń po byłym Klubie Rolnika na świetlicę środowiskową
  • II miejsce - Bystra, gm. Wilkowice, pow. bielski - "Skwer z wyrzeźbioną duszą" miejsce rekreacyjno-turystyczne
  • III miejsce - Borowce, gm. Dąbrowa Zielona, pow. częstochowski - Świetlica dla dzieci i młodzieży

Przy wyborze kierowano się pomysłowością, zaangażowaniem społeczności lokalnej w jego realizację oraz umiejętnością zaprezentowania przedsięwzięcia.

Komisja przyznała także 17 wyróżnień we wszystkich kategoriach konkursu. W V edycji konkursu łączna wartość nagród wyniosła 85 tys. zł. W rywalizacji o nagrody uczestniczyło 30 gmin, zgłoszono 55 projektów. Nagrody zostały wręczone 24 listopada br. podczas Forum Sołtysów w Katowicach.