Piękna Wieś - edycja 2010

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

  • Najpiękniejsza wieś
  • Najpiękniejsza zagroda wiejska
  • Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
  • Najlepsza strona internetowa sołectwa.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez gminę. O wyborze najlepszych rozwiązań zadecyduje komisja, która wizytuje gminy i gospodarstwa.

Załączniki
Regulamin konkursu
Zgłoszenie do konkursu
Zgłoszenie do konkursu
Lista zgłoszeń
Wyniki