Piękna Wieś - edycja 2013

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2380/289/IV/2013 z dnia 22.10.2013r

Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2013 

W kategorii najpiękniejsza wieś

 • I miejsce  - Dąbrowa Zielona - gm. Dąbrowa Zielona, pow. częstochowski
 • II miejsce  - Olsztyn - gm. Olsztyn, pow. częstochowski
 • III miejsce  - Łysina - gm. Łękawica, pow. żywiecki

W kategorii najpiękniejsza zagroda

 • I miejsce - Państwo Elżbieta i Alfred Przywara  msc. Zborowskie gm. Ciasna  - pow. lubliniecki
 • II miejsce - Państwo Joanna i Zdzisław Pawula  msc.  Mierzęcice gm. Mierzęcice pow. będziński
 • III miejsce -Państwo Barbara i Edward Ciesielscy msc. Borowno gm. Mykanów pow. częstochowski

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :

 • I miejsce - Kamienica Polska - gm. Kamienica Polskiej, pow. częstochowski - Utworzenie muzeum regionalnego w Kamienicy Polskiej
 • II miejsce - Brenna - gm. Brenna,pow. Cieszyński - Remont pomieszczeń i wyposażenie budynku w Górkach Wielkich
 • III miejsce - Janów - gm. Janów pow. częstochowski- Świetlica wiejska w Lipniku opieka i wychowanie  

W kategorii: najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje ,obrzędy i zwyczaje:

 • I miejsce - Jeleśnia - gm. Jeleśnia pow. żywiecki - Redyk w Korbielowie
 • II miejsce - Gorzyce -gm. Gorzyce, pow. wodzisławski - Noc Świętojańska
 • III miejsce - Koszęcin gm. Koszęcin pow. lubliniecki - Święto chleba w Strzebiniu

W kategorii:  Najlepsza strona internetowa:

Komisja przyznała również wyróżnienia.

W kategorii najpiękniejsza wieś

 • Żernica gm. Pilchowice pow. gliwicki

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi

 • Zbrosławice gm. Zbrosławice pow. tarnogórski - odbudowa świetlicy terapeutycznej w Miedarach
 • Poczesna - Izba regionalna w wiejskim centrum kultury i rekreacji w Bargłach pow. częstochowski
 • Pawonków - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy przy OSP w Łagiewnikach Małych pow. lubliniecki
 • Kruszyna -   Budowa świetlicy wiejskiej w Teklinowie pow. częstochowski

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje

 • Przyrów - Zespół obrzędowo - ludowy „Cyganeczki" z Sygontki  pow. częstochowski
 • Ornontowice -  Działalność amatorskiego Teatru „Naumiomy",pow. mikołowski
 • Suszec- przedstawienia teatralne Teatru Amatorskiego z Suszca pow. pszczyński
 • Dąbrowa Zielona - Teatr obrzędowy Dąbrowiacy „Wyzwoliny Kosiarza" pow. częstochowski
 • Brenna -  Mistrzostwa górali karpackich w koszeniu łąki pow. cieszyński