Piękna Wieś - edycja 2015

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1520/60/V/2015

Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2015

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:

 • I miejsce - Kocikowa, gm.Pilica, pow.zawierciański 25 000 zł
 • II miejsce – Zajączki Pierwsze, gm.Krzepice, pow.kłobucki 15 000 zł
 • III miejsce – Leboszowice, gm. Pilchowice, pow.gliwicki 10 000 zł

W kategorii najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego:

 • I miejsce – Państwo Krystyna i Grzegorz Chmiel, Przybędza,gm.Radziechowy Wieprz, pow.żywiecki 2 000 zł
 • II miejsce – Państwo Grażyna i Grzegorz Rachwał, Borowno Kolonia, gm.Mykanów , pow.częstochowski 1 500 zł
 • III miejsce – Pan Janusz Sikora, gm. Goleszów, pow. cieszyński 1 000 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:

 • I miejsce – Rewitalizacja Domu Ludowego w Nowym Broniszewie, gm.Mykanów, pow. Częstochowski 3 000 zł
 • II miejsce – Remont budynku sportu,kultury i rekreacji w Turzy Śląskiej gm.Gorzyce, pow. wodzisławski 2 000 zł
 • III miejsce – Odnowa sołectwa Wręczyca Wielka I gm. Wręczyca Wielka. pow. kłobucki 1 000 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje:

 • I miejsce - „Starzyki” gm. Orzesze, pow. mikołowski 7 000 zł
 • II miejsce – „Krzanowickie Omy” gm. Krzanowice, pow. raciborski 5 000 zł
 • III miejsce – „Rzondzymy po naszemu” gm.Strumień. pow. cieszyński 3 000 zł

W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:

Komisja przyznała również wyróżnienia.

W kategorii najpiękniejsza wieś 2000 zł każde:

 • Siedlec gm. Janów, pow. częstochowski 
 • Milówka gm. Milówka, pow. żywiecki 
 • Skrbeńsko gm. Godów, pow. wodzisławski 
 • Wielowieś gm.Wielowieś, pow. gliwicki

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi po 500 zł każde:

 • „Turystyczne zagospodarowanie Olsztyna” gm.Olsztyn, pow.częstochowski
 • „Strefa wrażeń” gm. Poraj, pow. myszkowski
 • „Rewitalizacja centrum Gminy „ gm. Dębowiec, pow. cieszyński
 • „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury” gm.Łodygowice, pow. żywiecki
 • „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni” gm.Wyry, pow.mikołowski

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje po 1000 zł każde:

 • „Izba Regionalna w Gogołowej” gm, Mszana, pow.wodzisławski
 • „Wrzosowianie” gm. Poczesna, pow. częstochowski
 • „Wilczański Piknik Ogórkowy” gm. Pilchowice, pow. gliwicki
 • Skansen gm. Goleszów, pow. cieszyński
 • Festiwal Gwary Śląskiej gm. Wielowieś, pow. gliwicki
 • Warsztaty międzypokoleniowe gm. Konopiska, pow. częstochowski
 • Sołectwo Truskolasy I gm.Wręczyca Wielka, pow. kłobucki

W kategorii najpiekniejsza zagroda po 500 zł każde:

 • Pan Jacenty Śpiewak gm.Kruszyna, pow. częstochowski
 • Państwo Ewa i Jarosław Piecuch gm. Radziechowy Wieprz, pow. żywiecki
 • Pani Małgorzata Szota-Bachorska gm. Pilica, pow. zawierciański

W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa po 500 zł każde: