Piękna Wieś - edycja 2018

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 2100/285/V/2018 z 11.09.2018 r.

Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2018

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:

 • I miejsce - Dankowice gm. Krzepice pow. kłobucki 25 000 zł
 • II miejsce – Wielowieś gm. Wielowieś pow. gliwicki 15 000 zł
 • III miejsce – Sopotnia Mała gm. Jeleśnia pow. żywiecki 10 000 zł

W kategorii najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego:

 • I miejsce – Iwona i Krzysztof Ruteccy Kotowice gm. Żarki, pow. myszkowski 2 000 zł
 • II miejsce – Renata i Jarosław Stefanowscy Bogusławice, gm. Kruszyna pow. częstochowski 1 500 zł
 • III miejsce – Sylwia Firganek-Kozioł Bestwina gm. Bestwina, pow. bielski 1 000 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:

 • I miejsce – Przebudowa budynku gospodarczego na magazyn sprzętu turystycznego i salę rekreacyjną w Łagiewnikach Małych gm. Pawonków pow. lubliniecki 6 000 zł
 • II miejsce – Rewitalizacja stawu wraz ze skwerem w Boruszowicach gm. Tworóg pow. tarnogórski 4 000 zł
 • III miejsce – Budowa nowego zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Wyrach gm. Wyry , pow. mikołowski 2 000 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje:

 • I miejsce – Warsztaty pieczenia połomskiego święcelnika gm. Mszana pow. wodzisławski 6 000 zł
 • II miejsce – Zielone świątki w Bystrej Brzuśniku gm. Radziechowy-Wieprz pow. żywiecki 5 000 zł I
 • II miejsce – Zespół obrzędowo–taneczny Cyganeczki z Sygontki gm. Przyrów, pow. częstochowski 3 000 zł

W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa:

Komisja przyznała również wyróżnienia.

W kategorii najpiękniejsza wieś 2000 zł:

 • Bestwina gm. Bestwina pow. bielski
 • Borowce gm. Dąbrowa Zielona pow. częstochowski
 • Kuźnica Grodziska gm. Koniecpol pow. częstochowski
 • Wierbka gm. Pilica pow. zawierciański

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje po 1500 zł każde:

 • Josinickie żniwowanie – turniej żniwowania metodami tradycyjnymi gm. Jasienica pow. bielski
 • Ostatni różaniec –zespół śpiewaczo obrzędowy Borowianki gm. Mykanów pow. częstochowski
 • Szkubki w Bojszowie gm. Rudziniec pow. gliwicki
 • Wierchowe granie na Hali Boraczej gm. Węgierska Górka pow. żywiecki

W kategorii najlepszy projekt odnowy wsi 1 000 zł:

 • Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Źernicy gm. Pilchowice pow. gliwicki