Pierwszy warsztat edukacyjny w ramach projektu Silesia. 4Professionals

Zdjęcie przedstawia grupę 15 osób, która stoi przed budynkiem i trzyma tablicę z napisem FAB LAB Ísafjörður.

W dniach 19-21 września 2022 roku odbyło się drugie spotkanie projektowe z przedstawicielami partnera islandzkiego w ramach projektu Silesia. 4Professionals (Śląskie. Dla Zawodowców ). Spotkanie miało charakter warsztatu edukacyjnego, który został przeprowadzony w Islandii.

Uczestnikami byli reprezentanci instytucji partnerskiej Vestfjarðastofa z Islandii, przedstawiciele z partnerskich instytucji z regionu śląskiego zaangażowanych wraz z Województwem Śląskim w realizację innego projektu pt. Śląskie. Zawodowcy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, tj.: Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przedstawiciele Województwa Śląskiego reprezentowani przez pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Podczas 3-dniowego warsztatu przedstawiciele strony polskiej odbyli spotkania w Agencji Rozwoju Regionalnego (Vestfjarðastofa) z przedstawicielami Centrum Szkolenia dla Dorosłych (Fræðslumiðstöð), którzy przedstawili politykę edukacji na Fiordach Zachodnich, omówili instrumenty i narzędzia stosowane w systemie edukacji i w procesie nauczania oraz przedstawili kwestie promowania innowacyjności i rozwoju projektów wymiany energii na Fiordach Zachodnich. Kwestie te stanowią bardzo istotny kierunek kształcenia zawodowego w regionie. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość spotkania się z przedstawicielem przedsiębiorców, który przedstawił możliwości i problemy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób pracujących w Islandii. Spotkano się też z Zarządem Szkoły Średniej (Menntaskólinn) w Ísafjörður oraz przedstawicielami Szkoły Zawodowej (Iðnskóli), a także pracowni Fab Lab-u. Podczas tych spotkań dyskutowano na temat sytuacji i problemów w szkolnictwie zawodowym w Islandii oraz poruszono kwestie w zakresie współpracy biznesu ze szkołami zawodowymi, zatrudniania i pracy nauczycieli oraz  jakości kształcenia zawodowego. Ostatniego dnia wizyty, dyskutowano z przedstawicielami Centrum Edukacji i Szkoleń (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins) w Reykjaviku na temat funkcjonowania systemu edukacji zawodowej w Islandii w kontekście jego problemów i planów na przyszłość. Uczestnicy wzięli także udział w spotkaniu w IÐAN Fræðslusetur, które jest prywatnym centrum kształcenia zawodowego wspieranym przez Konfederację Pracodawców i Pracowników Przemysłu i Usług. Podczas rozmowy z doradcą edukacyjno-zawodowym ze strony IÐAN, zapoznano się m.in. z islandzkimi ramami kwalifikacji i edukacji, systemem początkowego kształcenia zawodowego i nabywania końcowych kwalifikacji, rozwiązań dotyczących walidacji systemów uczenia się oraz funkcjonalnych standardów w programach nauczania i szkolenia personelu edukacyjnego.

Kończąc wizytę studyjną partnerzy z Islandii i Polski omówili zakres tematyczny kolejnego spotkania projektowego, które jest zaplanowane w formie warsztatowej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Zdjęcie przedstawia grupę 15 osób, która stoi przed budynkiem i trzyma tablicę z napisem FAB LAB Ísafjörður. Zdjęcie przedstawia osobę prowadzącą warsztat edukacyjny oraz cześć pomieszczenia z 3 osobami, które siedzą przy stołach. Zdjęcie przedstawia osobę prowadzącą warsztat edukacyjny w FAB-LAB-ie , która stoi przy tablicy. Zdjęcie przedstawia warsztat stolarski w FAB-LAB-ie. Zdjęcie przedstawia kobietę prowadzącą warsztat edukacyjny, która stoi przy tablicy. Zdjęcie przedstawia mężczyznę prowadzącego warsztat edukacyjny, który stoi przy tablicy. Zdjęcie przedstawia kobietę prowadzącą warsztat edukacyjny, która siedzi przy biurku z głową skierowaną w stronę tablicy. Zdjęcie przedstawia grupę osób siedzących przy stołach na spotkaniu edukacyjnym oraz osobę prowadzącą , która siedzi przy biurku przed laptopem oraz drugą osobę prowadzącą, która stoi przy tablicy. Zdjęcie przedstawia grupę osób siedzących przy stołach w pomieszczeniu na warsztacie edukacyjnym oraz osobę prezentującą, która stoi przy laptopie. Zdjęcie przedstawia grupę siedzących osób na warsztacie edukacyjnym w FAB-LAB-ie oraz osobę prezentującą przy tablicy. Zdjęcie przedstawia osoby zwiedzające warsztat zawodowy obróbki metali. Zdjęcie przedstawia grupę 8 osób podczas zwiedzania warsztatu zawodowego obróbki metali.