Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

 fot. arch. BP Patryk Pyrlik fot. arch. BP Patryk Pyrlik
20 września upływa termin składania dokumentów na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie. Ich prowadzenie jest efektem porozumienia zawartego w czerwcu br. pomiędzy Województwem Śląskim a Uniwersytetem Śląskim

„Tożsamość regionalna jest podstawą do budowania społeczeństwa świadomego swej historii i dziedzictwa. Jak ważny to dla nas temat, pokazują choćby obchody jubileuszu Powstań Śląskich, które zainaugurowałem w tym roku, a które rozpisane są na lata kolejne. Wierzę, że poprzez takie wydarzenia przybliżamy historię miejsca, z którego się wywodzimy, a jednocześnie pobudzamy do zgłębiania wiedzy o regionie” – powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Samorząd Województwa Śląskiego wesprze finansowo nauczycieli, którzy podejmą studia z Wiedzy o Regionie. Opłata za studia wynosi 4000 zł. Koszt ten może zostać podzielony pomiędzy Samorząd Województwa Śląskiego, organ prowadzący szkołę, w której nauczyciel pracuje, oraz nauczyciela. Do tej pory ze wsparcia skorzystało 52 nauczycieli z 16 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Inauguracja Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się 16 lutego 2018 r. w Sali Sejmu Śląskiego i była odpowiedzią na potrzebę zgłaszaną przez środowiska nauczycielskie oraz środowiska kultury w regionie.

Podyplomowe studia z wiedzy o regionie podkreślają wagę edukacji regionalnej, pogłębiania wiedzy o Śląsku, o śląskich tradycjach i obyczajach. Program obejmuje nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale też praktyczne i zajęcia terenowe. Studia obejmują wiedzę z zakresu historii i socjologii, geografii i przyrody, dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz literatury i języka śląskiego niezbędną do realizacji programu edukacji regionalnej. Oferta edukacyjna studiów obejmuje również zajęcia w terenie. Absolwenci studiów zostaną przygotowani do organizowania i prowadzenia projektów związanych z edukacją regionalną, w tym interdyscyplinarnych zajęć z edukacji regionalnej.