Pokonałeś koronawirusa? Oddaj osocze i pomóż innym

Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. fot. Tomasz Żak / UMWS
Osocze osoby, która wyzdrowiała po COVID-19, może uratować życie choremu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje do wszystkich ozdrowieńców o oddawanie osocza. Zawiera ono przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Jeżeli to możliwe, można także oddać krew. Pozwala to na pozyskanie osocza ozdrowieńców oraz uzupełnienie zapasów tego cennego daru. Pobranie pełnej krwi jest też prostsze i szybsze niż pobranie samego osocza.

„Od kilku lat regularnie oddaję krew, wynika to z mojej potrzeby pomocy innym. Krwi nie można niczym innym zastąpić, a jednocześnie jest ona niezbędna, by uratować komuś życie” - powiedziała Izabela Domogała, która włączyła się do akcji.

Osocze może zostać pobrane od osób w wieku 18-65 lat, które spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi oraz przechorowały COVID-19 bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl). Muszą być uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli w ich przypadku minęło co najmniej 14 dni od zakończenia objawów lub 14 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy.

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza. Osocze może być również pobierane z krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok 220-230 ml osocza.

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane. W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (który powoduje COVID-19) po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.

Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowana wielokrotnie przy zakażeniach wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych.

Warto przypomnieć, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wielokrotnie brali udział w akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, podczas których oddawali krew w specjalnym autobusie do pobierania krwi zaparkowanym przy Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. Izabela Domogała - członek Zarządu Województwa Śląskiego jako ozdrowieniec oddała krew, z którego pozyskane zostanie m.in. osocze dla osób chorych na Covid-19. 


tagi: