Pomocna dłoń dla seniora

Pomoc w sprzątaniu, gotowaniu czy codziennych zakupach, a także opieka pielęgnacyjna i zwiększenie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych to cele projektu, który zostanie zrealizowany w Jaworznie

Projekt „U siebie – bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna” będzie realizowany przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna. Umowę w tej sprawie podpisał marszałek Wojciech Saługa i Zdzisława Garbat, prezes OWIS.

„Żyjemy coraz dłużej i to dłuższe życie wymaga od nas zmian cywilizacyjnych. To dobry projekt, gdzie ludzie dobrej woli organizują samopomoc dla osób starszych, samotnych, dla których rodzina nie ma tyle czasu, by wesprzeć ich w codziennych aktywnościach. Dlatego konieczne jest wsparcie dla takich osób, także w formie sąsiedzkiej samopomocy. Ten projekt obejmie 120 osób, będzie też wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego. Wszystko po to, żeby ulżyć seniorom, pomóc im w codziennym życiu” – przekonywał marszałek Wojciech Saługa.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z powodu starości i niepełnosprawności, przez zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia dla 120 osób z terenu Jaworzna. Całkowita wartość projektu to 1,9 mln zł, a dofinansowanie to niespełna 1,8 mln zł.

Usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi te obejmą m.in. pomoc w codziennych czynnościach, tj. sprzątanie, zakupy czy załatwianie spraw urzędowych, opiekę higieniczną i pielęgnacyjną oraz zapewnienie seniorom kontaktów z otoczeniem. Zadanie przewiduje też włączanie w realizację potrzeb opiekuńczych osób z najbliższego otoczenia, np. sąsiadów, którzy również pomagają w codziennych czynnościach życiowych.

W projekcie jest również mowa o prowadzeniu klubu seniora, który ma być miejscem spotkań osób starszych. Jego zadaniem jest zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji społecznej. Istotnym wyzwaniem będzie zwiększenie aktywności społecznej seniorów, poprzez m.in. działalność prozdrowotną, kulturalną, edukacyjną czy poradnictwo psychologiczne i prawne.

W ramach projektu prowadzona będzie też wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką jego obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania. Usługi wypożyczania sprzętu będą świadczone bezpłatnie. Asortyment wypożyczalni stanowić będą wózki inwalidzkie, kule inwalidzkie, chodziki, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu zakupione w ramach dotacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak