Ponad 1,1 miliona złotych na Owcę PLUS

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkursy na wypas owiec i kóz w Beskidach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu zawarte w Wojewódzkim Programie - Owca Plus do roku 2027.

W tym roku Województwo Śląskie przeznaczyło 1 086 930 zł na wsparcie zadania „Ochrona przyrody i krajobrazu hal łąk i polan górskich Beskidów”. Działania te realizowane będą przez Fundację Pasterstwo Transhumancyjne z Koniakowa, Fundację Dobry Widok z siedzibą w Krzyżowej oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Owczarstwa z Cieszyna.

Ponad to 25 000 zł przeznaczono na „Ochronę przyrody i krajobrazu muraw Jury Krakowsko- Częstochowskiej” realizowaną przez Fundację Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z siedzibą w Podlesicach.

Zgodnie z zasadami konkursu wypas owiec i kóz w tym roku będzie prowadzony na ponad 991 ha na terenie Beskidów oraz 23 ha na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

- Znaczenie tego programu można rozpatrywać na kilku płaszczyznach. To przede wszystkim wsparcie dla podtrzymania tradycji owczarskiej w tak bardzo wciąż kojarzącym się z przemysłem ciężkim regionie jak województwo śląskie. Rekordowe środki przeznaczone na ten cel, największe w historii tego programu, to kolejny krok, aby od tych stereotypów odchodzić. Dzięki tym działaniom udało się na przykład przywrócić w Beskidach i na Jurze tradycyjną gospodarkę pasterską i odświeżyć dawne tradycje, zwyczaje i kulturę góralską. Możemy jednocześnie się przy tym przekonać jak różnorodny jest nasz region   – podkreśla marszałek Wojciech Saługa.

Warto przypomnieć, iż w marcu bieżącego roku rozstrzygnięto konkurs dotyczący promocji Wojewódzkiego Programu - Owca Plus. Konkurs ofert dotyczył zadań promujących tożsamość kulturową związaną z pasterstwem, krzewieniem tradycji ludowej, rozwojem rzemiosła, aktywizacją społeczności lokalnej, popularyzacją przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego. Na realizację ofert zabezpieczono 100 000 zł, Dofinansowanie otrzymało wszystkie 10 podmiotów które złożyły wnioski w konkursie. Środki zostały rozdysponowane w 100%.

Program Owca Plus już od 17 lat wspiera w województwie śląskim hodowlę owiec i kóz, a także ochronę bioróżnorodności Beskidów oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dzięki jego realizacji przywrócono do użytkowania rolniczego ponad 600 ha hal, łąk i polan górskich w Beskidach oraz 100 ha muraw kserotermicznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dzięki temu zwiększyło się pogłowie owiec ras rodzimych. W pierwszym roku funkcjonowania Programu w wypasie brało udział 1000 szt. owiec, a w obecnej edycji zgłoszono do Programu już ponad 5000 sztuk owiec. W tym okresie zwiększyło się też zainteresowanie produktami pochodzenia owczego, w szczególności serami owczymi, ale także jagnięciną. Przywrócono wiele wydarzeń kulturowych ściśle powiązanych z prowadzeniem tradycyjnej gospodarki pasterskiej, które dzisiaj wzbudzają wśród mieszkańców regionu i odwiedzających duże zainteresowanie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Załączniki
Konkurs dotyczący ochrony przyrody i krajobrazu, zawartych w Wojewódzkim Programie – Owca Plus [PDF 438,5kB]
Rozstrzygnięcie konkursu promujące Wojewódzki Program - Owca Plus [PDF 503,8kB]