Ponad 6 mln zł na wsparcie rozwoju kultury fizycznej

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa konkursy w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego

Pierwszy – „Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego” dotyczy upowszechniania kultury fizycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach.

Dotację w konkursie można pozyskać na projekty związane z upowszechnianiem kultury fizycznej. Należą do nich m.in. szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz badania lekarskie. Wsparcie obejmuje także organizację imprez typu „sport dla wszystkich”, szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików czy też udział młodych sportowców w finałach zawodów o randze krajowej. Konkurs jest także wsparciem dla organizacji ratownictwa górskiego. Pieniądze z budżetu województwa można przeznaczyć na m.in. zakup sprzętu, jego utrzymanie, paliwo, wyposażenie ratownicze. Budżet konkursu wynosi łącznie ok. 5,7 mln zł, z czego ok. 5,1 mln zł dotyczy kultury fizycznej, pozostała część – 540 tys. zł, ratownictwa górskiego.

Drugi konkurs – „W dziedzinie kultury fizycznej” ma na celu wsparcie organizacji imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz szkolenie w zakresie sportów lotniczych i motorowych. Łączny budżet konkursu wynosi 515 tys. zł. O dotacje obu konkursach starać się mogą m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia samorządu terytorialnego oraz kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs w dziedzinie kultury fizycznej
Konkurs w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego