Ponad 7,5 mln zł na system pieczy zastępczej w roku 2021

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie polityki społecznej

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2021. Termin składania ofert upływa 4 grudnia 2020 r. 

Zgodnie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 stycznia 2012 r. do możliwych zadań własnych samorządu województwa należy m.in. prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Placówki te przeznaczone są dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie opieki i rehabilitacji. Zlecenie tego rodzaju zadania odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie "Prowadzenie sprofilowanej regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na terenie województwa śląskiego" będzie miało formę wspierania realizacji zadania publicznego, na które w 2021 r. przeznaczono kwotę 7 544 000 zł. Szczegółowe informacje o zasadach ogłoszonego konkursu można znaleźć nastronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Jednocześnie trwa nabór przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada 2020 r.