Poradnie przyszpitalne na miarę XXI wieku

 fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka
Niemal 12 mln zł kosztował remont Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Pacjenci obsługiwani są tu w komfortowych warunkach z użyciem najnowocześniejszego sprzętu. Żeby wykonać badania, nie muszą odwiedzać oddziałów znajdujących się w różnych częściach szpitala. 

Realia wielu szpitalnych poradni wyglądają tak, że pacjent odwiedza ze skierowaniem oddziały, żeby wykonać na przykład USG czy ściągnąć szwy – mówi Robert Rychel, dyrektor WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. To sytuacja, która jest niekomfortowa zarówno dla pacjenta poradni, jak i pacjentów znajdujących się na oddziałach. Utrudnia też pracę personelu. Dlatego naszym celem było zorganizowanie przyszpitalnych poradni tak, by pacjent obsłużony był w jednym miejscu.

Szybka, kompleksowa i komfortowa obsługa pacjenta jest celem, do którego dążyć będą szpitale, których organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – mówi Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego. Mam nadzieję, że ta poradnia będzie przykładem wyznaczania nowych standardów opieki zdrowotnej pacjentów mieszkających w naszym regionie. 

Inwestycja obejmowała nie tylko remonty pomieszczeń. Dobudowano też nowy segment, w którym mieści się poradnia lekarza rodzinnego oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Sprawniej przebiega system rejestracji, bo rejestracje poszczególnych poradni też znajdują się w jednym miejscu. Pomyślano także o wygodnych poczekalniach dla pacjentów, a osoby mające problem z poruszaniem się, mogą korzystać z wind. 

Koniecznością była inwestycja w nowy sprzęt – dodaje dyrektor Robert Rychel. W ramach projektu kupiono urządzenia za 800 tys. zł. Są wśród nich aparaty USG, KTG, defibrylator czy stół zabiegowy. 

Remont zaczął się w kwietniu 2019 i trwał niemal dwa lata. Rok 2020 był szczególny – mówi Robert Rychel. Musieliśmy realizować inwestycje w warunkach epidemii, a mimo to dalej przyjmowaliśmy pacjentów. W czasie pandemii lekarze specjaliści udzielili ponad 40 tys. porad. W znacznej części był to osobisty kontakt z lekarzem, a nie teleporada, dlatego bardzo dziękuję za cierpliwość zarówno pacjentom, jak i personelowi, który stanął na wysokości zadania. 

Warto dodać, że rocznie Poradnie Specjalistyczne Przyszpitalne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju rejestrują ponad 70 tysięcy wizyt pacjentów. 

Projekt „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Całkowity koszt projektu: 11, 8 mln zł, z czego 9,3 mln zł to dofinansowanie unijne, a 1,5 mln zł dołożył Zarząd Województwa Śląskiego. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka fot. Iwona Wronka