Porozmawiajmy o Europie

 Zdjęcie Zdjęcie
Jeśli się spierać, to na argumenty. Za nami finał debaty oksfordzkiej z udziałem młodzieży ze szkół średnich

Tematyka debaty oksfordzkiej dotyczyła RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz wpływu funduszy europejskich na nasze życie oraz otaczającą nas rzeczywistość. W otwarciu zmagań na argumenty uczestniczył poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht i wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Gramatyka.

„Jestem dumny z bycia Europejczykiem. Dzisiaj w sercu Europy możemy przekonywać się do własnych racji, ale nie ulega wątpliwości, że wszyscy zyskaliśmy na wejściu do Unii Europejskiej. Życzę wam, byście wyszli stąd dzisiaj wygrani, niezależnie od werdyktu” – mówił wicemarszałek Michał Gramatyka.

Debata „Europejki i Europejczycy rozmawiają” odbywała się w zabytkowej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczyły w niej czteroosobowe zespoły uczniów z czterech szkół średnich naszego regionu: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach, VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen Stanisława Maczka z Katowic i Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu.

„Mamy trzy typy konfliktu społecznego: wojnę, grę i debatę. O ile w wojnie chodzi o zniszczenie przeciwnika, a w grze o wygraną, o tyle istotą debaty jest przekonanie drugiej strony oraz słuchających debatę do swoich racji. W tym celu należy być przekonującym, budować odpowiednią atmosferę i nie kłamać, nawet jeśli różnimy się w swoich poglądach” – przekonywał młodzież Jan Olbrycht.

Wśród tematów półfinałowych zmagań znalazły się tezy, których jedna strona broniła, a druga starała się obalić. W finale dwie drużyny zmierzyły się z tematem „Tworzenie tożsamości europejskiej nie jest sprzeczne ze wspieraniem tożsamości narodowej”.

Debata w formacie tzw. debat oksfordzkich to uporządkowany format, w którym dwie strony zwane propozycją i opozycją debatują nad daną tezą. Tezami debat zawsze są twierdzenia, które dają możliwie równą szansę obu stronom na ich obalenie bądź potwierdzenie. Debata oksfordzka ma uczyć cierpliwości i pewności siebie oraz pielęgnować tradycję wzajemnego słuchania i logicznego podważania argumentów oponentów. Debata doskonali sztukę przemawiania publicznego, tworzenia interesującej argumentacji, prowadzenia skutecznej polemiki i jest intelektualną rozrywką dla uczniów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie
tagi: