Porozumienie dla Świętochłowic

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Świętochłowicach podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim, miastem Świętochłowice a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

Przystąpienie do programu Pracownik+Mieszkanie+, aktywizacja gospodarcza terenów inwestycyjnych, szkolnictwo zawodowe oraz obsługa inwestora – to główne punkty porozumienia, które w poniedziałek, 30 września w Świętochłowicach podpisali Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, Daniel Beger – Prezydent Miasta Świętochłowice oraz Janusz Michałek – Prezes Zarządu KSSE S.A.

Porozumienie ma na celu nawiązanie współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów inwestycyjnych w Świętochłowicach, ukierunkowanie sieci edukacyjnej na szkolnictwo zawodowe oraz dostosowania jej do potrzeb Pracodawców, a także stworzenie podwalin kompleksowej obsługi Inwestorów.

"Świętochłowice to miasto w którym jak w soczewce skupiły się problemy śląskich miast po transformacji – bezrobocia, upadającego przemysłu, niszczejącej substancji miejskiej. Dlatego też jako władze województwa chcemy wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wesprzeć miasto w aktywnym poszukiwaniu inwestorów a także poprzez programy edukacyjne umożliwiające uczniom odbycia staży. W ten sposób przygotujemy ich do wejścia na rynek pracy. Potrzeby Świętochłowic znajdą także swe odzwierciedlenie w projektach zgłoszonych do realizacji w ramach unijnej inicjatywy wsparcia regionów górniczych będących w transformacji" – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Miasto, Województwo oraz Strefa przewidują współdziałanie między innymi w zakresie poszukiwanie Inwestorów oraz szkoleń z zakresu ich obsługi. Ponadto, w ramach promocji szkolnictwa dualnego uruchomione zostaną w Świętochłowicach programy dla uczniów szkół podstawowych i zawodowych: „Trafny Wybór – Czas na zawody techniczne” oraz „Uczeń w Strefie Praktyk”.

Kluczowym elementem porozumienia będzie realizacja projektu „Nowe Lipiny” w ramach programu Pracownik+Mieszkanie+, obejmującego swoim zasięgiem rewitalizację tkanki mieszkaniowej najbardziej zdegradowanej dzielnicy miasta. Świętochłowice są drugim miastem w Polsce i w województwie śląskim, które przystępuje do programu mającego na celu aktywizację na rynku pracy dwóch grup społecznych. Pierwszą z nich stanowią osoby polskiego pochodzenia, kulturowo związane z krajem, ale z powodów historycznych mieszkające dotąd poza jego granicami. Druga to osoby, chcące swoją aktywność życiową i zawodową związać z obszarem działalności KSSE – zwłaszcza ludzie młodzi, szukający stabilnego i długotrwałego zatrudnienia. Inicjatywa, która już niebawem zostanie wprowadzona w życie w Świętochłowicach, przyczynić ma się do poprawy sytuacji na rynku pracy i zapobiec negatywnym skutkom depopulacji.

„Bardziej wiarygodnych partnerów, do tego żeby pokazać, że miasto wychodzi na prostą w Metropolii nie ma. Wierzę, że tą dzisiejszą decyzją o podpisaniu porozumienia, które jest spektakularnym sukcesem dla miasta, uda się wdrożyć bardzo szybko i namacalnie te działania, które zostały zagwarantowane w porozumieniu” – mówił Daniel Beger, Prezydent Świętochłowic.

Słowa poparcia dla podejmowanego porozumienia skierował do zebranych premier Mateusz Morawiecki, którego list odczytał Paweł Jabłoński, doradca Prezesa Rady Ministrów.

„Nowy system stref ekonomicznych umożliwił udzielanie wsparcia inwestycyjnego w formie zwolnienia podatkowego dla inwestycji na terenie prawie całego kraju. Wzmocniło to potrzebę współpracy zarządzających strefami z samorządami, tak aby wykorzystać pełny potencjał gospodarczy lokalnych społeczności. Podpisywane porozumienie jest doskonałym przykładem współpracy, która służy aktywizacji gospodarczej terenów inwestycyjnych i tworzeniem kompleksowej oferty inwestycyjnej. Razem z położeniem Świętochłowic w samym środku Metropolii tworzy to przepis na sukces” – napisał premier Morawiecki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS