Posiedzenie prezydium WRDS z nowym przewodniczącym

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Obradom przewodniczył marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. „Deklaruję ze swojej strony chęć szerokiej współpracy i wsparcie w ramach posiadanych środków i możliwości, tak aby jak najlepiej rozwiązywać problemy naszego regionu i jego mieszkańców. Moje serce zawsze było i jest po stronie społecznej” – zaznaczył Jakub Chełstowski, przewodniczący WRDS.

Podczas posiedzenia omówiono m.in. kwestie dotyczące zmian w regulaminie WRDS w Katowicach w związku z nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Zrelacjonowano prace Komitetu Sterującego Programu dla Śląska. „W tej chwili Program dla Śląska opiewa na kwotę 55 miliardów złotych i 88 głównych przedsięwzięć. Mamy stan zaangażowania środków finansowych, czyli zabezpieczonych i w trakcie realizacji na około 50%” – mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele: Wojewody Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ministerstwa Rozwoju, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, NSZZ „Solidarność” Śląsko-Dąbrowska, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podjęto również temat odbywającego się aktualnie w Katowicach szczytu klimatycznego ONZ oraz dyskutowano o problemie niskiej emisji i możliwych rozwiązaniach dążących do jej ograniczenia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS