Potencjał Województwa Śląskiego w zakresie rozwoju cyberbezpieczeństwa

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
W Katowicach odbyła się konferencja organizowana przez Województwo Śląskie i Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Dzisiaj cyberbezpieczeństwo to nie termin zarezerwowany tylko dla informatyków, ale zagadnienie, które może dotyczyć każdego z nas. Otaczająca nas wirtualna rzeczywistość niesie ze sobą nie tylko nieograniczone możliwości ale także wymierne zagrożenia. Coraz więcej firm i instytucji zastanawia się co zrobić, aby się odpowiednio zabezpieczyć. Z drugiej strony zagadnienie to ma pozytywny aspekt – rozwój np. Internetu Rzeczy (IoT) zwiększy zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa i może stać się kołem napędowym regionalnej gospodarki.

„Rozwijająca się technologia Internetu Rzeczy idealnie wpisuje się w specyfikę rozwoju województwa śląskiego, a w tym kontekście cyberbezpieczeństwo jest niezwykle istotną kwestią. Cieszę się, że w tak szerokim gronie możemy o tym rozmawiać” – powiedział wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Podczas konferencji został również podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, analizy danych – systemów wspomagania decyzji, Internetu Rzeczy (IoT), Przemysłu 4.0, walki z wykluczeniem cyfrowym pomiędzy Województwem Śląskim, a Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG.

Łukasiewicz – EMAG włącza się do współpracy ponieważ w tym zakresie posiada duże doświadczenie i realizuje już kilka projektów z zakresu szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa – przykładowo projekt Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym poprzez przygotowanie i prototypowe uruchomienie centrum cyberbezpieczeństwa na użytek podmiotów publicznych, z możliwością rozszerzenia na podmioty niepubliczne. Najważniejszy obszar badawczy projektu to poszerzenie źródeł danych o zdarzeniach zachodzących w sieci i wypracowanie rozwiązań skuteczniej wykrywających zagrożenia. Projekt umożliwi przygotowanie wzorcowego rozwiązania, następnie adaptowanego i rozszerzanego na kolejne regiony Polski.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem sieci, specjalizującym się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Zajmujemy się m.in. szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych (systemami wspomagania decyzji), IoT (Przemysł 4.0, Smart Cities), cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Uczestniczymy m.in. w tworzeniu Krajowego schematu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT. Chętnie pomożemy firmom i samorządom z województwa śląskiego w zwiększeniu innowacyjności ich działalności – mówi dr inż. Artur Kozłowski, Profesor Instytutu – Dyrektor Łukasiewicz-EMAG

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ jest zintegrowanym graczem rynkowym dostarczającym atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników, 37 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach, jest trzecią największą siecią badawczą w Europie, to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS