Potrzebny dialog w sprawie CPK

 fot. arch UMWS Patryk Pyrlik fot. arch UMWS Patryk Pyrlik

Marszałek Jakub Chełstowski zaapelował do wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka o pilne zwołanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w związku z planami realizacji linii kolejowej dużych prędkości na linii Katowice-Ostrawa w ramach CPK

Przypomnijmy, że w konferencji z udziałem pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horały i wojewody Jarosława Wieczorka, która odbywała się w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, przez długi czas nie mogli uczestniczyć protestujący oraz radni Sejmiku i parlamentarzyści z regionu. Wejścia odmówiono członkowi Zarządu Województwa Śląskiego, Krzysztofowi Klimoszowi. Te działania spotkały się ze stanowczą reakcją marszałka województwa, Jakuba Chełstowskiego.

„W związku ze skandaliczną sytuacją, jaka miała miejsce w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim i niedopuszczeniem przedstawicieli władz województwa do udziału w spotkaniu dotyczącym prezentacji wariantu inwestorskiego Kolei Dużych Prędkości, utrudnieniem możliwości zadawania pytań przez mieszkańców wnoszę o pilne zwołanie posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w tej tak ważnej dla mieszkańców sprawie. Wnoszę również o to, by w spotkaniu uczestniczył pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki regionalnej. Żadna, nawet największa inwestycja nie może być budowana na ludzkiej krzywdzie” – czytamy w apelu marszałka Jakuba Chełstowskiego do wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka.

Warto zaznaczyć, że inwestycja budzi wiele kontrowersji związanych z procesem wywłaszczeń mieszkańców, którzy protestowali przed Gmachem Sejmu Śląskiego. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowaławariant inwestorski planowanej linii kolejowej Katowice-Ostrawa. Plany zakładają m.in. poprowadzenie nowej linii na terenie Mikołowa. Wybrany wariant na obecnym etapie prac zakłada wyburzenie około 550 domów.