Pożar siemianowickiego składowiska: marszałek zapowiada kroki prawne

Urząd Marszałkowski skontrolował działalność spółki BM Recykling, na terenie której wybuchł pożar składowanych odpadów

Spółka BM Recykling prowadziła gospodarkę odpadami niezgodnie z wydanym przez Urząd Marszałkowski pozwoleniem – to główny wniosek z kontroli, jaką przeprowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w miniony czwartek po pożarze nagromadzonych śmieci.

„Odpady składowane były w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Wystąpimy z wnioskiem do prokuratury. Jest to trzeci pożar w tym miejscu. Wspólnie z Siemianowicami Śląskimi wystąpimy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wstrzymanie działania tej instalacji” – zapowiedział podczas poniedziałkowego briefingu na ten temat marszałek Wojciech Saługa. Chce także zaapelować do rządu i parlamentarzystów o przyznanie większych kompetencji kontrolnych w stosunku do firm oraz możliwości interwencji w ich działalność, jeśli okaże się uciążliwa dla otoczenia.

Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich przypomniał o swoim apelu z jesieni 2017 roku do premier Beaty Szydło. Postulował on m.in. kwestię wprowadzenia zapisów dotyczących interwencji w przedsiębiorstwie w przypadku występowania uciążliwych zapachów, a jest to główny problem tego składowiska. „Chciałbym zaapelować do premiera, by dał nam te narzędzia. Teraz bez narzędzi możemy machać szabelką. Nie możemy interweniować, gdy śmierdzi” – powiedział.

Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego odpowiedzialny za ochronę środowiska, wskazał na konsekwencje braku narzędzi prawnych dla samorządów w egzekwowaniu przepisów ochrony środowiska. „Problemem jest brak narzędzi prawnych dla WIOŚ, które umożliwią zamknięcie firmy, która prowadzi działalność nielegalnie. Narzędzia są skuteczne, gdy działają szybko. Tymczasem mamy największą skalę problemów z terenami niekorzystnie przekształconymi, pod pozorem rekultywacji wykorzystywanymi sprytnie do ponownego składowania szkodliwych odpadów” – powiedział.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Spółka BM Recykling prowadziła gospodarkę odpadami niezgodnie z wydanym przez Urząd Marszałkowski pozwoleniem – to główny wniosek z kontroli, jaką przeprowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w miniony czwartek po pożarze nagromadzonych śmieci.
tagi: