Prace nad paulińskim szlakiem

 fot. UMWS fot. UMWS
Na jasnej górze odbyło się spotkanie roboczej grupy ds. powstania Europejskiego Szlaku Paulinów.

W trzecim spotkaniu roboczym zespołu pracującego nad utworzeniem projektu Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów wzięli udział m.in. przedstawiciele Zakonu Paulinów na Jasnej Górze, miast Częstochowy i Myszkowa oraz wydziałów i instytucji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Prace nad utworzeniem Paulińskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego jest efektem listu intencyjnego jaki podpisali w tym roku marszałek Jakub Chełstowski oraz O. Arnold Chrapkowski – Przełożony Generalny Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Ma on stanowić centralną część planowanego do realizacji Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów. Nad jego utworzeniem pracę rozpoczęło Województwo Śląskie oraz Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Członkowie grupy roboczej odwiedzili miejsca i trasy które na Jasnej Górze stworzyłyby infrastrukturę turystyczną planowanego Szlaku. Oprowadzający grupę ojciec Mariusz Tabulski wskazał miejsca gromadzenia się pielgrzymów, szlaki w których następuje największy ich przepływ oraz miejsca, które potencjalnie można by wykorzystać do rozwoju infrastruktury turystycznej. Paulini pokazali również budynek dawnego domu pielgrzyma, które można by adaptować na centrum obsługi szlaku dziedzictwa paulińskiego. Jak zauważyli gospodarze Jasnej Góry poszukują obecnie miejsca, gdzie utworzony mógłby zostać parking oraz centrum obsługi rowerowej.

By usprawnić dalsze prace nad koncepcją szlaku ustalono że niezbędne jest zebranie informacji na temat obiektów z regionu, jakie mają znaleźć się na szlaku, ich inwentaryzacja oraz oszacowanie kosztów adaptacji na potrzeby Szlaku. Potrzeba również zebrać informacje o istniejących szlakach rowerowych by określić potrzeby uzupełnienia tej infrastruktury a także zinwentaryzować infrastrukturę dróg samochodowych.

Centralnym miejscem szlaku będzie częstochowskie sanktuarium, jednak nie zapomniano także o pozostałych perłach kultury paulińskiej z terenu województwa śląskiego: klasztorze w Leśniowie oraz kompleksie klasztornym św. Barbary w Częstochowie. Zaplanowano, że kolejne spotkanie odbędzie się w leśniowskim sanktuarium.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS 


tagi: