Prawie 550 tys. na Kultywowanie Tradycji Lokalnych

 Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS
Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich i OSP

W Sali Sejmu Śląskiego wręczono symboliczne czeki na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w roku 2024 – „Kultywowanie Tradycji Lokalnych”.

Samorząd Województwa Śląskiego reprezentowali członek Zarządu Grzegorz Boski, przewodniczący Sejmiku Mirosław Mazur oraz radni Stanisław Gmitruk, Katarzyna Stachowicz, Marta Salwierak i Marek Bieniek.

W ramach konkursu złożono 154 oferty na łączną kwotę 1,3 mln zł. Komisja konkursowa pozytywnie oceniła 131 wniosków na łączną kwotę 1,1 mln zł. Przeznaczone na konkurs fundusze (550 tys. zł - o 50 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym) pozwoliły na dofinansowanie 61 najwyżej ocenionych przez komisję konkursową wniosków.

Przyznane dofinasowanie przeznaczone zostanie na:

 • zakup strojów ludowych lub regionalnych,
 • zakup sprzętu i akcesoriów do wykonywania rękodzieła,
 • zakup wyposażenia do stoisk plenerowych tj.: ławki plenerowe, namioty itp.,
 • zakup sprzętu i akcesoriów służących do przygotowywania posiłków, przechowywania i ich prezentacji,
 • działania promujące tradycje lokalne
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie czeków - wspierania rozwoju gospodyń wiejskich. fot. Tomasz Żak / UMWS