Prezydencka Barbórka

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski wziął udział w akademii barbórkowej w Brzeszczach z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

W spotykaniu z górnikami i pracownikami zakładów górniczych oprócz głowy państwa wzięli udział przedstawicie rządu: wicepremier Beata Szydło oraz wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, a także przedstawiciele spółek i firm górniczych i okołogórniczych.

W czasie wystąpienia prezydent Duda podkreślał, że polski przemysł wydobywczy i górnictwo są fundamentem polskiej gospodarki, stanowią o bezpieczeństwie energetycznym kraju oraz są w dużym stopniu gwarancją jego suwerenności energetycznej. „Niezmiennie powtarzamy, że polski przemysł wydobywczy stanowi filar naszej gospodarki, jest gwarancją naszej suwerenności energetycznej” – powiedział.

Zaznaczył przy tym znaczenie badań rozwojowych i innowacji w przemyśle wydobywczym, a także zachowanie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

„Jest kwestią niezwykle ważną rozwijanie naszego kraju pod względem gospodarczym, pod względem przemysłowym, jest sprawą absolutnie fundamentalną prowadzenie badań rozwojowych, wprowadzanie innowacji do naszej gospodarki, także w zakresie przemysłu wydobywczego, jak również i wykorzystania węgla dla energetyki. Chcemy realizować niezwykle ważną zasadę zrównoważonego rozwoju, która mówi, by działać w taki sposób, aby w miarę możliwości w jak największym stopniu zachować otaczające nas środowisko, przede wszystkim środowisko naturalne, dla przyszłych pokoleń” – powiedział prezydent Duda.

Prezydent w swoim wystąpieniu odniósł się do odbywającego się w Katowicach Szczytu Klimatycznego ONZ – COP 24 oraz założeń, jakie prezentuje na nim strona polska. Podkreślił, że trzeba realizować zasadę zrównoważonego rozwoju, ale jednocześnie dbać o interesy państwa i społeczeństwa. Właśnie dlatego jako jedną z deklaracji tego szczytu Polska zaproponowała dokument „Just transition” mówiący o sprawiedliwym i solidarnym zmienianiu świata w sensie przemysłowym, po to, aby w jak największym stopniu oszczędzić klimat. „To oznacza przede wszystkim uwzględnianie interesów społeczeństw, dbałość o ludzi, miejsca pracy, dbałość o rodzinę, o to wszystko, co jest naszą codziennością” – zaznaczył prezydent.

Zwrócił się także bezpośrednio do górników. „Jestem tu dziś przede wszystkim po to, aby podziękować za całoroczny trud, za poświęcenie, podziękować tym wszystkim, który pracują na dole i tym, którzy, będąc na górze, ich wspierają. To szczególna praca, nie nazywałbym jej w sumie pracą – to jest służba dla Rzeczypospolitej, dla bliźnich, ale także dla braci górniczej” – podkreślił.

Prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier Beata Szydło pogratulowali obecnemu na uroczystości Jakubowi Chełstowskiemu wyboru na stanowisko marszałka województwa śląskiego.

Zasłużonym pracownikom Tauron Wydobycie SA Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył 29 medali za długoletnią służbę. Akademię poprzedził przemarsz górników z kopalni do kościoła św. Urbana, w którym mszę św. odprawił biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

10 lipca br. Barbórka została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Trwają też starania o wpisanie święta na międzynarodową listę UNESCO.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Marcin Gaweł / UMWS fot. Marcin Gaweł / UMWS fot. Marcin Gaweł / UMWS fot. Marcin Gaweł / UMWS fot. Marcin Gaweł / UMWS fot. Marcin Gaweł / UMWS fot. Marcin Gaweł / UMWS fot. Marcin Gaweł / UMWS