Prezydent RP odwiedził Województwo Śląskie

fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Andrzej Duda gościł kolejno w Jastrzębiu Zdroju, Katowicach, gdzie złożył kwiaty pod pomnikami: Wojciecha Korfantego i Powstańców Śląskich. Spotkał się także z mieszkańcami stolicy województwa i Dąbrowy Górniczej

- Powstania Śląskie odegrały ogromnie ważną rolę dla odrodzenia Rzeczypospolitej. Razem z Powstaniem Wielkopolskim wpłynęły one zasadniczo na kształt polskiej granicy zachodniej – pod tym względem ich znaczenie można porównać do wojny z sowiecką Rosją na wschodzie. Przyłączenie części Górnego Śląska wpłynęło również na odbudowę niepodległego państwa. Bez niego Polska miałaby dużo mniejsze szanse na rozwój, gospodarka narodowa byłaby uzależniona od importu surowców, co ograniczałoby suwerenność. Zawsze pamiętali o polskich korzeniach. Było to niezwykłe i piękne świadectwo, robiące wrażenie na wszystkich Polakach. Mówię o tym, żeby pokazać, iż Powstania Śląskie były w tamtym czasie, przed stu laty, bardzo ważne dla naszych przodków – przypomniał prezydent RP Andrzej Duda, który oddał także hołd Wojciechowi Korfantemu przywołując ubiegłoroczne odsłonięcie pomnika ku jego czci w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.

- Przywódca polskiego Śląska jako ostatni z sześciu ojców niepodległości doczekał się wreszcie pomnika w stolicy Rzeczypospolitej – mam szczególną satysfakcję, że się do tego przyczyniłem. Z mojej inicjatywy parlament przedłużył okres jubileuszu stulecia Powstań Śląskich do 2022 roku, bo ogromnie zależało mi na tym, abyśmy w ramach tych obchodów uczcili także ten ostatni akt kształtowania się II Rzeczypospolitej, jakim było objęcie władzy nad częścią Górnego Śląska w czerwcu 1922 roku – podsumował prezydent RP.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS